Događaji · IT

Sastanak radnih grupa eSEE i bSEE Inicijative i Programskog saveta Centra za razvoj eUpravljanja (CeGD)

U okviru Konferencije Information Technology Interfaces – ITI 2008 (http://iti.srce.hr/) održane u Cavtatu 23-26 juna 2008. godine, organizovani su sastanci radne grupe Inicijative za elektronsku jugoistočnu Evropu (eSEE) i radnog stola za razvoj širokopojasnog Interneta u jugoistočnoj Evropi (bSEE), kao i Programskog saveta Centra za razvoj eUpravljanja (CeGD). Domaćin skupa bio je Središnji državni ured za e-Hrvatsku (http://e-hrvatska.hr/).

Sastancima su prisustvovali predstavnici Republike Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Srbije, Unmik/Kosovo, Ekonomske komisije UN za Evropu, Centra za razvoj eUpravljanja iz Slovenije i INA Akademije iz Grčke. Iz Republike Srbije, kao predstavnik, sastancima je prisustvovala mr Marija Kujačić, rukovodilac grupe za razvoj elektronske uprave, iz Republičkog zavoda za informatiku i Internet.

Na sastanku eSEE Inicijative, učesnici su prezentirali izveštaje o statusu implementacije eSEE Agende Plus, bSEE Akcionog plana, kao i preostalih prioriteta iz eSEE Agende. Predstavnik Regionalnog Saveta za saradnju predstavio je program rada Saveta za 2008/2009 godinu, a prezentirane su i nove eSEE i bSEE matrice, sa unapred dogovorenim parametrima po kojima će se pratiti dalji razvoj.

U Republici Srbiji postoji napredak u statusu implementacije ciljeva i prioriteta na kojima je bio dosadašnji fokus. On se ogleda u početku implementacije Zakona o elektronskom potpisu, preuzimanjem uloge centralnog sertifikacionog autoriteta od strane Ministarstva za telekomunikacije i informatičko društvo.

Napredak ka standardizaciji u oblasti korišćenja IKT od strane institucija državne uprave i lokalne samourave napravljen je i izradom Preporuka za izradu veb prezentacija organa državne uprave, koje su usvojene na Vladi. Aktivnosti Republičkog zavoda za informatiku i Internet na iniciranju projekta izrade Resursnog centra za obrazovne sadržaje, pružanjem tehničke podrške, takođe su ocenjene kao doprinos razvoju eInkluzije i eObrazovanja.

Zaostajanja i prepreke razvoju informacionog društva u Srbiji odnose se na:

*
Zakonski okvir koji još nije zaokružen (ne postoji Zakon o elektronskom dokumentu, nije usvojen Zakon o eTrgovini, Zakon o elektronskim komunikacijama, nije ratifikovana Konvencija o visokotehnološkom kriminalu (cyber crime), nije usvojen Zakon o zaštiti podataka, niti Zakon o zaštiti podataka o ličnosti);
*
Rad regulatornih tela odvija se uz nedovoljno precizno usvojena pravila, koja ostavljaju prostor za nepravilnosti u njihovom radu. Postoji i nerazumevanje o značaju i suštini uloge regulatornih tela i načina njihovog funkcionisanja. Neophodno je osnivanje regulatornih tela čiji će rad biti usmeren ka regulaciji u oblasti IKT sigurnosti i zaštiti privatnosti;
*
U Srbiji još nije izrađen Akcioni plan za sprovođenje eSEE Agende Plus za razvoj informacionog društva 2007-2012;
*
Nacionalni portal eUprave ne zadovoljava dva od četiri prihvaćena kriterijuma i neophodno je koordinirano raditi na podizanju nivoa i broja servisa, a u portal ugraditi funkcionalnosti koje će ga učiniti pristupačnim.

U oblasti uvođenja programa Single Window, Srbija je pomenuta kao zemlja u kojoj je sistem uveden ali treba raditi na pojednostavljivanju procedura. U toku su aktivnosti na osnivanju podkomiteta za otklanjanje trgovinskih barijera u svim članicama Inicijative.

Kao zajednički faktori usporavanja razvoja informacionog društva u čitavom regionu prepoznati su nepostojanje sistematičnosti u primeni tzv. Benchmarking metodologije, nepostojanje regionalne saradnje između institucija koja se bave praćenjem i publikovanjem statističkih podataka informacionog drištva, kao i nepostojanje Okvira za Interoparabilnost u regionu.

Treba izraditi Akcioni plan za ePristupačnost na nivou regiona.

Za ePoslovanje do kraja 2008. godine treba identifikovati sve prepreke za stvaranje povoljne klime za razvoj preduzetništva, posebno malih i srednjih preduzeća, kao i privlačenje investicija. Ovo je tema o kojoj će biti posvećana i ministarska konferencija koja se planira za 2009. godinu.

Digitalizacija biblioteka i kulturne baštine je tema koja će biti u centru pažnje na sledećem sastanku radnih grupa.

Istaknuta je i potreba da se u nastavu osnovnih škola IKT uvedu kao obavezne, i da se obezbedi odgovarajući kvalitet nastave. Implementacija nacionalnih portala za eObrazovanje, kao i regionalno povezivanje doprinelo bi podizanju kvaliteta nastave i generalno nivoa znanja svih učesnika u procesu obrazovanja.

Na sastanku Programskog Saveta (Program Advisory Committee) Centra za razvoj eUpravljanja (CeGD) izložen je program rada Centra, i dogovoreno je da članice koje to još nisu učinile imenuju svoje predstavnike u Programskom Savetu. Ovaj Savet ima zadatak da, na osnovu ocene potreba, predlaže programe obuka koje će organizovati i realizovati Centar. Srbija nije još imenovala svog predstavnika u Programski Savet, i potrebno je da to uradi u što je moguće kraćem roku.

Leave a Reply