IT

Saveti BSA za povećanje bezbednosti

Tokom predstojećij praznika , zaposleni mogu nenamerno da ugroze poslovanje vlastite kompanije u tehničkom i pravnom smislu; BSA nudi savete poslodavcima i zaposlenima kako da održe poslovanje sigurnim

Istraživanje koje je provelo međunarodno udruženje proizvođača poslovnog softvera Business Software Alliance (BSA) otkriva da će tokom nadolazećih prazničnih dana znatno porasti broj zaposlenih koji će kupovati putem Interneta kako bi izbegli gužve prilikom kupovine poklona u trgovinama. Upravo je kupovina poklona putem Interneta jedna od najzastupljenijih aktivnosti tokom radnog vremena, koja nije povezana sa radom. Istraživanje u kojem su učestvovali zaposleni iz 20 različitih zemalja širom sveta, provela je kompanija R&T Strategies po narudžbi BSA.

Uporedno sa velikim porastom e-trgovine, raste i broj lažnih i protivpravnih ponuda koje mogu značajno da ugroze sigurnost korisnika i njegovog računarskog sistema. Zaposleni koji bez znanja poslodavca koriste poslovne računre za vlastitu internet kupovinu izlažu takvom riziku računrsku mrežu same kompanije.

Zaposleni koji su učestvovali u sprovedenoj anketi potvrdili su da će jednu trećinu ovogodišnjih božićnih poklona kupiti putem Interneta, što je porast u odnosu na godinu ranije, kada su u proseku putem Interneta kupili tek četvrtinu poklona. Od svih zaposlenih koji kupuju putem Interneta, trećina će to obaviti sa kancelarijskog računara. Zanimljivo je i kako su svi učesnici sprovedenog istraživanja redom izjavili da nisu zabrinuti zbog korišćenja kancelarijskog računara u svrhu kupovine božićnih i novogodišnjih poklona.

Takvo razmišljanje govori da anketirani nisu samo „malo opušteniji“ tokom praznika, već da se u svom radnom okruženju uopšte ne dvoume da obavljaju poslove i druge aktivnosti koji nisu povezani sa njihovim osnovnim radnim zadacima. Takve aktivnosti uključuju i preuzimanje softvera potrebnog za pristup ličnim bankarskim potrebama, te pregled video fajlova (sportski događaji i muzički spotovi) i sl. Čak 35 posto anketiranih otkrilo je da bi provodilo i više vremena surfajući zbog zabave – pretražujući vesti, sport ili žute sadržaje – kada ne bi bili nadgledani.

Poslovne računarske mreže jedan su od najvažnijih delova poslovanja i investicija svake kompanije, a internet aktivnosti zaposlenih mogu ih ozbiljno ugroziti. Virusi i zloćudni softver, kao i neautorizirane softverske aplikacije za kupovinu, putovanja, online komunikaciju, te mrežnu razmenu datoteka mogu da prouzrokuju smanjenje mrežne efikasnosti i ugroze integritet poslovnih podataka, a u nekim slučajevima poslodavcu mogu da  prouzroče i neočekivane troškove u vezi povrede autorskog prava.

Posledice neovlašćenog web surfovanja zaposlenih nadilaze problem smanjenja produktivnosti i izlaganja kompanije sigurnosnim rizicima, već se zbog toga vredni IT resursi često moraju preusmjeravati sa strateških aktivnosti kompanije kako bi se sanirali rizici izazvani neovlašćenim online aktivnostima. Praksa BSA pokazuje da u firmama u kojima je otkriveno korištenje nelicenciranog softvera, u velikom broju slučajeva takav su softver zaposleni neovlašćeno instalirali bez znanja uprave, preuzimanjem sa Interneta ili na drugi način.

Leave a Reply