IT

“Schneider Electric” ostvario zavidne rezultate u održivom razvoju

Schneider Electric predstavo je svoje nefinasijske rezultate za treći kvartal 2014. godine. Tokom prethodne tri godine, u periodu izmedju 2012. i 2014, kompanija je pratila svoju ambicioznu posvećenost održivom razvoju kroz 14 indikatora i rezultate kvartalno objavljivala kroz svoj Planet & Society Barometer projekat.

Ostvarivši rezultat od 9.2 boda na barometru od mogućih 10 na kraju septembra, kompanija je premašila zacrtani cilj za kraj ove godine koji je iznosio 8.2 boda.

schneider

„The Planet & Society Barometer je pokazao bolje rezultate od planiranih u trećem kvartalu ove godine (9,2 od 10, u poređenju sa rezultatom 8,2 koji je predviđen 2012. godine). Pored toga, ovaj kvartal, Schneider je dobio priznanje kao najodrživija kompanija u svom sektoru prema DJSI-ju (Dow Jones Sustainability Index), konkurentnom svestkom sistemu rangiranja održivih kompanija. Grupa je takođe napredovala i u smanjenju emisija ugljen-dioksida, ostvarivši rezultat od 99/100 prema merilima Carbon Disclosure Project (CDP) organizacije, dobivši tako dva priznanja pomenute organizacije za efikasnost u radu i transparentnost u borbi protiv klimatskih promena. Iako su održivi ciljevi Ujedinjenih Nacija za period između 2015. i 2030. u samom vrhu i naše agende, posebnu pažnju posvećujemo „Access to enegy“ programu uz pomoć kojeg je od 2012. godine više od milion domaćinstava dobilo pristup električnoj energiji. Od početka programa u 2009. godini, taj broj iznosi više od 2,3 miliona domaćinstava. Schneider Electric je na ovaj  način potvdio svoju predanost pristupačnoj,  pouzdanoj i održivoj energiji za sve.“ – izjavio je Gilles Vermot Desroches, potpredsednik za održivost u kompaniji Schneider Electric.

 

U trećem kvaratalu 2014. godine, rezultati 13 od 14 indikatora su napredovali na Barometru, a osam njih je već ostvarilo rast predviđen za kraj godine.

 

Najvažnija dostignuća:

 

  • Indikator emislije ugljen-dioksida nastavlja da nadmašuje postavljene ciljeve sa uštedom od 15,4% emisija u transportu tereta. Ovaj indikator je, međutim, u blagom padu usled povećanog transporta zrakom koje je manje efikasno od transporta vodom.
  • Indikator proizvoda i rešenja skočilo je za više od dva boda u ovom kvartalu. Ukupno 73,2% profita od prodaje prozvoda je ostvareno kroz naš Green Premium ekološki brend. Među ostalim kriterijumima, ovi proizvodi podležu evropskim propisima REACH i RoHS, bez obzira na njihovo mesto proizvodnje ili prodaje. Rezultat indikatora u trećem kvartalu uzima u obzir i listu opasnih materija organizacije REACH koja je objavljena u decembru 2013. godine. Cilj da se ostvari 75% profita od prodaje eko prozvoda a do kraja 2014. će uključivati i listu objavljenu u Junu ove godine.
  • Indikator energije nastavlja da nadmašuje prvobitno postavljeni cilj, pokazujući uštedu od 12.8% u Schneider Electric objektima. Od početka 2014. godine, više od 90% utrošene električne energije Schneider Grupe je pokriveno ovim programom.
  • Indikator pristupa energiji premašio je zacrtani cilj sa preko milion domaćinstava koja imaju korist od rešenjakompanije Schneider Electric. Rast u trećem kvartalu vrlo je izražen zbog početka prodaje prenosnih lampi Mobiya TS120S. Aktivnosti u Aziji, posebno u Indiji i Bangladešu, koj su takođe doprineli rastu u ovom treomesečju.
  • Indikator najbolje prakse prikazuje 290 Schneider Electric objekata kao „kul“ objekte. Oni se nalaze u 54 zemlje sveta i zapošljavaju preko 95 000 ljudi. Cilj ovog programa je da učini radna mesta atraktivnim i inspirativnijim. Sprovedene ankete pokazale su da su zaposleni u ovim objektima u proseku zadovoljniji i efikasniji.
  • Indikator zajednica nastavlja da raste iznad 300 volonerskih misija predviđenih Planet & Society Barometer projektom. Zaposleni u Schneider-u su sproveli ukupno 338 misija od 2012. godine, sa posebno značajnim učešćem u Indiji i Kini.

 

Dinamična i priznata predanost:

 

  • Već drugu godinu za redom DJSI (Dow Jones Sustainability Index) prepoznao je kompaniju Schneider Electric kao lidera na tržištu sektora elektronskih komponenata i opreme. Ovo visoko-zahtevno gobalno priznanje dodeljuje se najboljima u klasi na polju održivosti, ojačava vrednosti unutar grupe, kao i predanost nefinasijskim projektima.
  • Schneider Electric nalazi se na listi najefektivnijih kompanija u borbi protiv klimatskih promena koju objavljuje CDP, neprofitna organizacija za ocenu životne sredine za institucionalne investitore.
  • Sa 99/100 bodova za kriterijume transparentnosti i ocenom A u smanjenju emisije ugljenika, Schneider Electric potvrđuje strateški pristup borbi protiv klimatskih promena i njihovih uticaja.
  • Schneider Electric je jedna od 187 kompanija u svetu (među 2000 ocenjenih) koje su uključene u Climate Performance Leadership Index listu i jedna od samo 24 francuske kompanije uključene u Climate Disclosure Leadership Index 2014 listu.

 

Više informacija možete pronači na sledećem linku: http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/group/sustainable-development-and-foundation/planet-and-society-barometer/barometer-letter/barometer-letter.page

Leave a Reply