Događaji · IT

SEE Hospital – Konferencija o menadžmentu u zdravstvu

Healthcare sektor kompanije Siemens d.o.o Beograd, u saradnji sa Siemens IT solutions and Services d.o.o. Beograd, učestvovao je na drugom godišnjem skupu “SEE Hospital” – Godišnja jugoistočna konferencija o menadžmentu u zdravstvu.

Kao jedan od sponzora skupa, sektor Healthcare je predstavio svoja rešenja PACS/RIS koja omogućavaju napredno arhiviranje, čuvanje i obradu slika dobijenih raznovrsnim dijagnostičkim procedurama.

Ova softverska rešenja dizajnirana su za optimiziranje radnih procesa u bolničkom okruženju i kvalitetniju akviziciju slike, a sistem arhiviranja posebno je podesan za rasterećivanje bolničkih arhiva i efektivnije organizovanje administracije.

Leave a Reply