sefi
IT

SEFI godišnja konferencija 2013.

SEFI međunarodna godišnja konferencija ove godine održava se u Luvenu, u Belgiji. Konferencija okuplja studente i profesore iz oblasti inženjerstva, koji kroz sesije i diskusije dolaze do ideja kako unaprediti edukativni sistem i daju predloge kako implementirati ove ideje.
Studenti sa 95 univerziteta iz cele Evrope imaće priliku da se prijave za ovu konferenciju, a Edukativni komitet odabraće 50, koji će dobiti  izvanrednu mogućnost da učestvuju na ovom programu. Program se sastoji iz treninga, prezentacija i grupnih diskusija koje su osmišljene kao dijalog između profesora i studenata u cilju dobijanja kritičkog mišljenja sa obe strane.

sefi

Za učešće na konferenciji studenti se mogu prijaviti do 1. jula, 2013. godine,

putem studentske organizacije BEST, putem linka ka formularu za prijavu:

 

http://www.best.eu.org/student/courses/localEventView.jsp?event=ghkfrk2

 

Mesto održavanja je Luven 16.-20.septembra, 2013.godine

Cena učešća na konferenciji iznosi 50 evra ( 50 €) – u cenu su uračunati smeštaj i putni troškovi.

 

BEST Beograd je partnerska organizacija koja pomaže promociju konferencije.

Leave a Reply