IT

Seminar o korporativnoj zaštiti poslovnih informacija i intelektualne svojine

U Privrednoj komori Srbije održan je još jedan u nizu instruktivnih seminara o korporativnoj zaštiti poslovnih informacija i intelektualne svojine sa aspekta zakonske regulative, standarda i organizacionih elemenata

Seminaru o zaštiti tajnosti poslovnih informacija, koji je organizovao Centar za edukaciju i stručno obrazovanje Privredne komore Srbije, prisustvovali su menadžeri i rukovodioci, koji u kompanijama, bankama, osiguravajućim društvima i organima uprave imaju potrebu da štite svoje poslovanje. Predavači su bili profesor dr Milan Milošević, mr Goran Matić i mr Momir Ostojić.

Oni su govorili o unutrašnjem normativnom regulisanju bezbednosti poslovne organizacije, zatim o zaštiti poslovne tajne, kao i o zakonskim i podzakonskim propisima o zaštiti poslovnih informacija. Na seminaru je bilo reči o vrstama tajni i stepenima poverljivosti, bezbednosti materijalne i intelektualne svojine, proceni rizika i ugroženosti specifičnih poslovnih podataka i informacija, ali i o mogućnostima i načinima zaštite od industrijske špijunaže.

Profesor dr Milan Milošević istakao je da se ovaj seminar razlikuje od edukacije u oblasti zaštite tajnih podataka koju sprovodi Kancelarija Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu u saradnji sa Ministarstvom pravde. Te edukacije namenjene su zaštiti tajnih podataka, odnosno podataka od interesa za bezbednost Republike Srbije, a seminar u Privrednoj komori Srbije u vezi je sa zaštitom poslovanja velikih privrednih sistema i kompanija, ali je namenjen i malim i srednjim preduzećima i drugim organizacijama u privredi i administraciji.

Profesor Milošević posebno je govorio o značaju standardizacije, odnosno o standardima koji zahtevaju uspostavljanje sistema upravljanja bezbednošću poslovnih informacija i njihovom uklapanju u sistem upravljanja korporativnom bezbednošću. Na kraju radionice polaznici su dobili osnovne elemente za procenu i njihovu ugradnju u normativno pravnu regulativu, odnosno pravilnike preduzeća i kompanija u kojima rade

Leave a Reply