Događaji · IT

Seminar o upotrebi softvera u projektovanju

Pored mnogobrojnih aktivnosti u Privrednoj komori Beograda, koje doprinose važnosti svakog koraka u poslovnom procesu, uspešno se završio dvodnevni seminar na temu: »UPRAVLJANJEM PROJEKTIMA KORIŠĆENJEM SOFTVERSKIH SISTEMA« koji je trajao od 16. do 17. juna 2008. godine.
Na seminaru, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa osnovnim principima mrežnog planiranja, izrade planova, kontrole i analize projekata, kao i praćenja realizacije investicionih projekata upotrebom softverskih paketa. Jedan od tih paketa koji ima značajnu ulogu u samom upravljanju i kontroli, je Microsoftov Project 2007. Predavač, gospodin dr Darko Plamenac projekt menadžer i konsultant nemačke kompanije “POYRY Infra GmbH“ je detaljno objasnio ulogu i postupak korišćenja ovog sistemskog rešenja.
Učesnici su na kraju seminara dobili uverenje Privredne komore Beograda o pohađanju seminara.

Važnost ove teme će i u buduće značiti svima onima koji razmišljaju da postave pravilan tok informacija
u svim pravcima kako bi organizacija posla bila uspešna, a izvođenje efikasnije.

Leave a Reply