Događaji · IT

SEMINAR: UPRAVLJANJE PROJEKTIMA KORIŠĆENJEM SOFTVERSKIH SISTEMA

Privredna komora Beograda, Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta poziva Vas da prisustvujete dvodnevnom seminaru: UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
KORIŠĆENJEM SOFTVERSKIH SISTEMA
koji će biti održan 16-17. juna 2008. godine u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12 u sali VI.

Namera Privredne komore Beograda je da podrži nastojanja svojih članova da podignu i poboljšaju kvalitet usluga i na taj način doprinesu jačanju konkurentnosti privrede Beograda.

Seminar pruža priliku učesnicima da ovladaju procedurama upravljanja projektima i osposobe se za samostalno vođenje i kontrolisanje projekata. Takođe, polaznici seminara će imati mogućnost da se upoznaju sa osnovnim principima mrežnog planiranja, izrade planova, kontrole i analize projekata kao i praćenja realizacije investicionih projekata upotrebom softverskih paketa za upravljanje projektima.
Seminar je namenjen licima koja vode i kontrolišu realizaciju projekta – liderima timova, kao i članovima timova koji rade na pojedinim fazama projekta.
Realizator programa i predavač na seminaru je dr Darko Plamenac, projekt menadžer i konsultant nemačke kompanije “POYRY Infra GmbH“.
Verujemo da ćete prepoznati značaj edukacije u ovoj oblasti i pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće u radu

Leave a Reply