IT

SharePoint 2010 besplatno predavanje

Smart d.o.o. poziva na besplatno predavanje SharePoint 2010 koje će se održati 3. jula, sa početkom u 10h u prostorijama kompanije na Trgu mladenaca br. 5, u centru Novog Sada.

SharePoint platforma je pronašla svoje mesto u kompanijama jer omogućava da kroz nju vodimo kompletno poslovanje kompanije, od skladištenja dokumenta, preko poslovnih aplikacija, do korporativnih internet portala. SharePoint se jednostavno nameće kao najbolja platforma koja se vrlo lako prilagođava i koja će odgovoriti svim vašim poslovnim procesima i korisničkim zahtevima.

Smart d.o.o. kao Microsoft Gold Learning partner kroz ovo besplatno predavanje želi da predstavi sadržaj MOC kurseva, kako bi se naši budući polaznici što bolje upoznali sa SharePoint platformom i sa sadržajem kurseva. Polaznici će se upoznati sa nekim od sledećih tema koje će se detaljno obrađivati na samom kursu:

  • SharePoint 2010 arhitektura i nove funkcionalnosti koje donosi SharePoint 2010 u poređenju sa verzijom Microsoft Office SharePoint Server 2007 (MOSS)
  • Instalacija i deployment SharePoint-a 2010
  • Upravljanje i administracija SharePoint-a 2010
  • Održavanje i praćenje SharePoint-a 2010

Ujedno najavljujemo i dva kursa za SharePoint 2010:

  • Kurs 50435A – Implementing and Administering Microsoft SharePoint Foundation 2010 – najavljen za 19. i 20. jul
  • Kurs 50470A – Microsoft SharePoint Server 2010 for the SiteOwner/Power User – najavljen za 24. i 25. jul.

Aktuelna je i ponuda od 50% popusta za obuku SharePoint 2010, gde praktično dobijate 1 kurs gratis!

Leave a Reply