IT

Siemens beleži mešoviti uspeh u drugom kvartalu fiskalne 2014.

Siemens se osvrće na mešoviti uspeh u drugom kvartalu fiskalne 2014. Dobit u drugom kvartalu je bila znatno veća nego u istom periodu prošle godine. Jak evro je skinuo četiri procentna poena od povećanja narudžbina i porasta prihoda. Kada se izvrši poređenje, izuzimajući pretvaranje valute i uticaj portfolija, prihod je porastao za jedan procenat u odnosu na isti period prošle godine, a narudžbine su opale za deset procenata.

Odnos novih narudžbina i prihoda (book-to-bill racio) bio je 1,06, a nerealizovane narudžbine Siemensa dostigle su novi rekord od 103 milijarde evra. Objavljivanjem kvartalnog izveštaja, Siemens je potvrdio svoje prognoze za fiskalnu 2014. godinu. „Drugi kvartal je pokazao da postoji još mnogo toga što treba da unapredimoposlovanje. . Ipak, nalazimo se na putu da ostvarimo svoje ciljeve za ovu fiskalnu godinu”, izjavio je predsednik i generalni direktor Simensa Džo Kezer.

Gemeinsame Halbjahres-Presse- und Analystenkonferenz 2014- Siemens - Vision 2020: Neuausrichtung des Konzerns / Combined Semiannual Press and Analyst Conference 2014 - Siemens - Vision 2020: Company reorganization

Dohodak i dobit

Neto dohodak je porastao u drugom kvartalu na oko 1,2 milijarde evra, što odgovara osnovnoj zaradi po akciji od 1,33 evra. Slobodan gotovinski tok iz redovnog poslovanja skromno je porastao u odnosu na isti period prošle godine na 1,4 milijarde evra. Uprkos opterećenjima zbog valutnog uticaja, ukupna dobit sektora porasla je za 16 procenata na 1,6 milijardi evra. Zbog jakog evra Siemens očekuje da će se ovi valutni uticaji nastaviti.

 

Sektori

Na rezultate u sektoru Energija uticale su znatne izmene projekata u oblasti prenosa, promene koje se odnose na vetro-turbine, kao i manji prihod zbog izazovnih tržišta. Dobit je u drugom kvartalu opala za 54 procenta na 255 miliona evra. Osnovni faktor u tom padu bila je Divizija za prenos energije koja je uzela 310 miliona evra za projekte koje se prvenstveno odnose na dva projekta prenosa visokonaponske direktne struje (HVDC) u Kanadi. U diviziji Energija  prihod u drugom kvartalu opao je za šest procenata kada se izvrši poređenje, što je posledica slabog porasta narudžbina u proizvodnji struje i selektivnog pristizanja narudžbina u prenosu energije u prethodnim kvartalima. Kada se izvrši poređenje, došlo je do pada prihoda od narudžbina od 23 procenta  u odnosu na isti period prošle godine, što uključuje i znatno veći obim od novih narudžbina.

 

 

 

Sa dobiti od 531 milion evra, segment Medicinska oprema i rešenja je dao najveći doprinos ukupnoj dobiti sektora. Kada se izvrši poređenje, prihod Medicinske opreme i rešenja porastao je za pet procenata, dok su narudžbine porasle za jedan procenat.

 

U Industriji je dobit iznosila 456 miliona evra, skoro za jednu trećinu više od prethodne godine. Kada se izvrši poređenje, prihod u drugom kvartalu je porastao za pet procenata, a narudžbine su porasle za 12 procenata u odnosu na isti period prošle godine. Nastavak stabilizacije u poslovanju ovog sektora, koji predstavlja posao sa brzim obrtom, pružio je potporu ukupnom rastu obima.

 

Zahvaljujući solidnom poslovnom uspehu, Infrastrukture i gradovi je postigao najveći rast dobiti u poređenju sa istim periodom prošle godine. Dobit u ovom sektoru je porasla na 325 miliona evra. Prihod za Infrastrukturu i gradove je porastao za sedam procenata u odnosu na isti period prošle godine. Narudžbine su u ovom sektoru opale za 12 procenata u poređenju sa istim periodom prošle godine, u šta spada i znatno veći obim na osnovu velikih narudžbina u oblasti železnice.

 

Siemens-ove finansijske usluge su dale solidan doprinos dobiti u drugom kvartalu, sa 114 miliona evra prihoda pre oduzimanja poreza na dobit.

 

Prognoze

Siemens očekuje da će njegova tržišta tokom finansijske 2014. godine i dalje biti zahtevna. Segmenti ove kompanije sa brzim obrtom ne očekuju održivi oporavak pre kraja ove fiskalne godine. Pod pretpostavkom da prihod na organskoj osnovi ostane isti kao i prošle godine, Siemens očekuje da će osnovna zarada po akciji (neto prihod) u fiskalnoj 2014. godini porasti za minimum 15 procenata sa 5,08 evra iz fiskalne 2013.

 

Ove prognoze se zasnivaju na potraživanju od 843 miliona po osnovu akcija od 30. septembra 2013. Pored toga, one ne uzimaju u obzir uticaje pravne i regulatorne prirode.

Leave a Reply