IT

Siemens beleži veoma dobar početak fiskalne 2014. godine

Siemens je ostvario solidne rezultate u kvartalu kojim je otpočela fiskalna 2014. godina. Zahvaljujući nekoliko velikih narudžbina, nove narudžbine su porasle za 12% na godišnjem nivou dok su prihodi bili neznatno manji u odnosu na prethodnu godinu.

„Ostvarili smo dobre rezultate u kvartalu kojim je otpočela naša fiskalna godina. Kao što smo i očekivali, uslovi na tržištu nisu nam išli u prilog. Nastavljamo sa merama za unapredjenje produktivnosti za ovu godinu kao i sa aktivnostima koje ćemo preduzeti posle 2014. godine“, rekao je predsednik i izvršni direktor kompanije Siemens Joe Kaeser.

Izuzimajući efekte konverzije valuta i portfolija, nove narudžbine u kompaniji Siemens povećane su za 12 procenata u prvom kvartalu fiskalne 2014. godine (koji je završen 31. 12. 2013.) i iznosile su 20,8 milijardi evra. Prihodi su bili za jedan procenat ispod nivoa od prethodne godine i iznosili su 17,3 milijarde evra. Book-to-bill racio u prvom kvartalu iznosio je 1,20.

siemens

 

Nerealizovane porudžbine na kraju prvog kvartala ponovo su dostigle rekordni nivo od 102 milijarde evra. Ukupan profit Sektora uvećan je za 15 procenata, na 1,8 milijardi evra, dok je Sektorska profitna marža povećana za 10,2 procenata, poredjenja radi u uporedivom kvartalu prošle godine iznosila je 8,6 procenata. Neto rezultat je povećan sa 1,2 milijarde evra na 1,5 milijardi evra, dok je zarada po akciji porasla sa 1,42 evra na 1,70 evra.

Pregled sektora

Sa 7,2 milijarde evra, nove narudžbine u Sektoru Energija povećane su za tri procenta, u tržišnom okruženju sa i dalje veoma jakom konkurencijom. Dok su nove narudžbine u divizijama Proizvodnja električne energije (Power Generation) i Prenos energije (Power Transmission) u padu, udvostručene su u diviziji Energija vetra (Wind Power). Prihodi Sektora smanjeni su za četiri odsto, na 5,8 milijardi evra. Delimično zbog nižih troškova penala u poređenju sa kvartalom prethodne godine, profit u Sektoru je uvećan, sa 410 miliona na 506 miliona evra, dok je profitna marža porasla sa 6,5 na 8,8 odsto.

Sektor Medicinska oprema i rešenja (Healthcare) doprineo je profitu u prvom kvartalu sa 471 miliona evra, u poređenju sa 503 miliona evra u istom periodu prethodne godine. Na smanjenje su imali uticaja efekti konverzije valuta kao i brojni izazovi na tržištu, poput slabih ekonomskih uslova u Evropi, neizvesnosti na tržištu medicinske opreme i akciza na medicinske uređaje u SAD-u i usporenog rasta u Kini. Profitna marža je smanjena sa 15,5 na 15,2 odsto. Nove narudžbine u Sektoru povećane su za četiri odsto, na 3,2 milijarde evra, dok su prihodi povećani za jedan odsto, na 3,1 milijardu evra.

U Sektoru Industrija nove narudžbine su povećane za deset odsto, odnosno na 4,6 milijardi evra, kao posledica znatno većeg obima velikih narudžbina u poslovnim jedinicama Sektora sa dugotrajnim ciklusima. U iznosu od 4,3 milijarde evra, prihodi su ostali na nivou iz prethodne godine. Profit je smanjen za pet odsto i iznosio je 482 miliona evra. Rast profita je zabeležen u diviziji Industrijska automatizacija (Industry Automation), a smanjen je u diviziji Pogonske tehnologije (Drive Technologies). Profitna marža u sektoru smanjena je sa 11,5 na 11,2 odsto.

U Sektoru infrastruktura i gradovi (Infrastructure & Cities) nove narudžbine porasle su za izvanrednih 45 procenata. Ovaj rast je posledica velike narudžbine u ukupnom iznosu od 1,6 milijarde evra za dve linije metroa bez vozača u Saudijskoj Arabiji koje će isporučiti poslovne jedinice sektora Prevoz i logistika (Transportation & Logistics) i Rešenja i proizvodi za električnu mrežu (Power Grid Solutions & Products).

Prihodi su iznosili 4,4 milijarde evra, što je povećanje od četiri odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Profit u sektoru je porastao sa 141 milion na 330 miliona evra, uz rast u svim sektorskim jedinicama. Unapređenja u realizaciji projekata u poslovnoj jedinici Prevoz i logistika (Transportation & Logistics) bila su ključni doprinos rastu profitabilnosti. Profitna marža povećana je za 7,6 procenata, u poređenju sa 3,4 procenta u istom periodu prethodne godine.

Predviđanja

Kompanija Siemens očekuje mnogo izazova na tržištima i tokom fiskalne 2014. godine. Ne očekujemo oporavak u poslovnim jedinicama sa kratkim ciklusima pre druge polovine fiskalne godine. Kompanija očekuje da će nove narudžbine biti veće od prihoda te s toga i book-to-bill racio iznad 1. Pod pretpostavkom da prihodi na organskoj bazi ostanu na istom nivou kao i prošle godine, kompanija Siemens očekuje da će osnovna zarada po akciji (neto prihod) za fiskalnu 2014. godinu porasti barem za 15 odsto, sa 5,08 evra iz fiskalne 2013. godine. Ova predviđanja zasnovana su na broju od 843 miliona akcija u opticaju na dan 30. 9. 2013. godine. Takođe nije uzet u obzir uticaj pravnih i regulatornih pitanja.

Leave a Reply