IT

Siemens dobija dodatni zamah u trećem kvartalu

Kompanija Siemens je u trećem kvartalu fiskalne 2010. godine povećala i porudžbine i prihod u odnosu na isti period prethodne godine prvi put za više od godinu dana. Porudžbine od približno 21 milijarde evra su porasle za 22 procenta u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine. Prihodi su porasli na nešto iznad 19 milijardi evra. Odnos između primljenih porudžbina i fakturisane realizacije – odnos porudžbina i prihoda – stoga je ponovo bio iznad jedan.

I porudžbine i prihodi su imali korist od valutnih efekata. Ukupan profit sektora porastao je za 40 procenata u odnosu na isti period prethodne godine na rekordni iznos od nešto iznad 2.3 milijarde evra.

Kompanija Siemens dobila je dodatni zamah u trećem kvartalu”, izjavio je predsednik i generalni direktor kompanije Siemens, Peter Löscher. „Takav rast porudžbina je poslednji put zabeležen 2008. godine. Velika potražnja podigla je nivo porudžbina na rekordni nivo. Istovremeno, profit Sektora dosegao je svoju najvišu vrednost do sada i jasno je da će premašiti nivo od prethodne godine.”

Primljene porudžbine su porasle u sva tri Sektora takođe posmatrano i po regionima, vođene porastom od 33 procenta u Sektoru Industrija. Sva odeljenja u industriji su prijavila dvocifreni rast. Sektor Energija prijavio je rast porudžbina od 18 procenata, uglavnom zbog znatno većeg obima velikih porudžbina.

U tom Sektoru, Odeljenje obnovljive energije je evidentiralo porudžbine vredne približno 2.3 milijarde evra u trećem kvartalu, što predstavlja najviši nivo porudžbina u okviru svih 14 odeljenja kompanije. Porudžbine u Sektoru Zdravstvo su porasle za 18 procenata u trećem kvartalu. Podstaknute velikom potražnjom, nivo kombinovanih ponuda u tri sektora kompanije Siemens dostigao je rekordnu vrednost od 89 milijardi evra. Ova cifra takođe odražava dejstva pozitivnih kursnih razlika.

Leave a Reply