Događaji · IT

Siemens domaćin Radiološke sekcije

Sektor Healthcare kompanije Siemens d.o.o. Beograd bio je domaćin skupa Radiološke sekcije Srpskog Lekarskog Društva, koji ji organizovan 27. marta, i tom prilikom organizovao svečani koktel za stotinu pedeset lekara specijalista radiologije. Skup su ispred kompanije Siemens pozdravili g. Ratko Krakovic, direktor sektora Healthcare i gospođa Birgit Dusch, Regional Business Manager za magnetnu rezonancu.

null

Predavači su se fokusirali na teme poput CT perfuzije, naprednog dijagnostičkog imidžinga u magnetnoj rezonanciji i dopler sonografiji. Gospodja Birgit Dusch je na veoma atraktivan i koncizan način prezentovala učesnicima aktuelna rešenja koja Siemens Healthcare razvija na polju magnetne rezonance i dijagnostičkog imidžinga, sa akcentom na kliničkim prednostima najnovijeg sistema MAGNETOM Verio 3T.

Leave a Reply