IT

Siemens Eurosprinter – lokomotiva za Evropu

Siemens-ova lokomotiva Eurosprinter omogućava prekogranična putovanja železnicom u Evropi, uprkos različitim naponskim sistemima u različitim zemljama.

Ova univerzalna vozna garnitura biće puštena u rad na liniji Beč-Prag-Berlin pre kraja 2008. godine. Glavna komponenta Eurosprintera jeste osnovna lokomotiva koja je opremljena specijalnim sistemskim paketima koji joj omogućavaju da se prilagodi specifičnim železničkim i naponskim mrežama u područjima u kojima se koristi, čime se otklanja potreba za promenom lokomotiva na nacionalnim granicama što oduzima mnogo vremena. Eurosprinter je svetski rekorder kao najbrža lokomotiva sa elektronskim pogonom, sa brzinom od 357 kilometara na sat koja je dostignuta u septembru 2006. godine.

Evropska železnička mreža odlikuje se različitim širinama koloseka, sadrži pet različitih naponskih sistema i brojne sisteme upravljanja vozovima. Ova kombinacija standarda iziskuje zaustavljanje vozova na granicama i promenu lokomotiva, a takva procedura putnicima oduzima mnogo vremena. Ovo takođe stavlja železnički teretni saobraćaj u nepovoljan položaj u odnosu na kamionski transport.

Eurosprinter, koju proizvodi Siemens Mobility, otklanja ove probleme jer može da se prilagodi uslovima u više zemalja. Jedina komponenta koja uvek ostaje konstantna jeste osnovna lokomotiva, koja se sastoji od tela lokomotive, obrtnog postolja i motora.

Sve druge komponente — uključujući napajanje naponom i sisteme upravljanja vozom — mogu da biraju kupci na osnovu potreba u zemljama gde će se koristiti. Prednost za proizvođača i njegove kupce jeste modularan pristup koji se koristi kod Eurosprintera jer niži prateći troškovi razvoja omogućavaju da se lokomotiva proizvede i proda po atraktivnoj ceni.

Do danas je Siemens razvio specijalne pakete za zemlje kao što su Nemačka, Austrija, Italija, Slovenija, Hrvatska i Češka, a specijalno opremljene lokomotive Eurosprintera planirane su za puštanje u rad na liniji Beč – Prag – Berlin do kraja 2008. Na ovoj liniji lokomotive se sada zamenjuju tri puta; samo Češka ima tri različita naponska sistema. Nova lokomotiva smanjiće ukupno vreme putovanja na ovoj liniji za 40 do 50 minuta.

Leave a Reply