IT

Siemens d.d. modernizovao električni sistem i sistem automatizacije u TE Pljevlja u Crnoj Gori

Kompanija Siemens d.d. dovršila je projekat modernizacije termoelektrane Pljevlja snage 235MW u Crnoj Gori.

Ugovor je potpisan je sa Elektroprivredom Crne Gore d.d. sredinom 2009. godine. Reč je rekonstrukciji čitavog električnog sistema i sistema automatizacije u termoelektrani koja za elektroenergetski sistem Crne Gore predstavlja baznu elektranu. Projekat modernizacije dovršen je u roku od samo šest meseci.

Projekt modernizacije obuhvatao je demontažu i montažu celokupne postojeće opreme automatike i elektrike te izradu srednjenaponskog i niskonaponskog postrojenja za privremeno napajanje. Komapnija Siemens d.d. je TE Pljevlja isporučila Distribuirani sistem upravljanja (DCS) u obliku sistema automatizacije SPPA T3000 i zaštite kotla kao i sistem generatorske pobude sa transformatorom, te postrojenje istosmernog razvoda 220 VDC. Od elektroenergetskih radova, modernizacija je uključila ugradnju elektroenergetskih postrojenja srednjeg i niskog napona, generatorskog prekidača i merno regulacijsku opremu u polju što je ujedno zahtevalo i poveće građevinske radove. Takođe je izvedeno opremanje komandne sobe i pratećih prostorija te je uveden sistem klimatizacije i vatro-dojave za kontrolnu sobu i prostore u koje je ugrađena elektrooprema te za pomoćne prostorije i upravnu zgradu.

Obim radova i usluga sastojao se od izrade glavnih projekata za celokupnu modernizaciju, potom od montažnih radova te standardnog ispitivanja opreme, puštanja u rad, optimizovanja, podrške u probnom radu te obuke tehničkog osoblja za rad sa ugrađenim sistemom.

Leave a Reply