IT

Siemens i Landis+Gyr predstaviće zajedničko rešenje za pametno merenje

Siemens IT Solutions and Services i Landis+Gyr (L+G) po prvi put će predstaviti svoje zajedničko i potpuno integrisano end-to-end rešenje za pametno merenje na EMEA Konferenciji SAP za komunalne usluge u Bruxellesu. Ono kombinuje rešenje Siemens IT Solutions and Service poznato kao Smart Meter Integration and Enablement (SMIE®, Integracija i omogućavanje pametnog merenja) sa infrastrukturom i sistemom podataka merača Gridstream koje je razvila kompanija Landis+Gyr, jedna od vodećih pružatelja integrisanih rešenja za upravljanje energijom.

Liberalizovano tržište energije i složeni zahtevi regulatornih tela primorali su komunalne kompanije da usklade svoje proizvode i usluge sa potrebama budućeg „pametnog ekološkog sistema“, a pametno merenje predstavlja važan korak u tome smeru. Ono omogućava komunalnim firmama da iskoriste znatne potencijalne prednosti kroz, na primer, daljinsko upravljanje infrastrukturom i meračima na terenu. Nadalje, pametno merenje daje jasnu sliku potrošnje krajnjih kupaca. Potrošači će po prvi put moći aktivno da upravljaju i utiču na svoje potrebe za energijom.

Ali prednosti pametnog merenja mogu se potpuno iskoristiti ako se unapred analizira čitav lanac procesa, od merača do back-office IT sistema, koji se zatim usmerava prema zahtevima rešenja. Zajedničko rešenje Siemens IT Solutions and Services i Landis+Gyr omogućuje potpunu integraciju procesa, a ima i širu upotrebu od predviđene pa pokriva čitav lanac procesa pametnog merenja: od planiranja resursa preduzeća (ERP) preko integracijske sabirnice i sistema Gridstream, uključujući interfejs  MDUS (ujednačavanje i usklađivanje mjernih podataka) do inteligentnih merača instaliranih na lokaciji kupca, ubrajajući i fakturisanje. Zahvaljujući ekološkom meraču L+G EcoMeter i ekranu koji prikazuje podatke o domaćinstvu, potrošači mogu pratiti potrošnju struje u svakom trenutku te intervenisati i prilagoditi ju po potrebi.

L+G pruža tehničku infrastrukturu na terenu (merače i komunikaciju), kao i sistem Gridstream MDUS. Siemens IT Solutions and Services odgovoran je za potpunu integraciju rešenja, dizajn poslovnog procesa i glatko izvođenje procesa duž lanca pametnog merenja. Nadalje, rešenje je izvedeno tako da se može fleksibilno integrisati u sisteme i postojeće aplikacije trećih firmi u skladu sa potrebama kupaca.

Leave a Reply