Događaji · E-servisi · IT

Siemens i Železnice Srbije potpisali ugovore vredne 3,9 miliona evra

Kompanija Siemens d.o.o. Beograd potpisala je sa Železnicom Srbije ugovore u vrednosti od 3,9 miliona evra: tj. ugovor za nabavku opreme i izvođenje radova na rekonstrukciji i modernizaciji signalno–sigurnosnih postrojenja na deonici Batajnica-Golubinci, na pruzi Beograd-Šid-državna granica sa Hrvatskom u vrednosti od 1.7 miliona evra, kao i ugovor za izvođenje radova na rekonstrukciji i modernizaciji stabilnih postrojenja električne vuče i pogonskih elektroenergetskih postrojenja na deonici Batajnica-Golubinci  pruge Beograd-Šid-državna granica sa Hrvatskom u vrednosti od 2.2 miliona evra .

Ugovori su potpisani 15. septembra 2008. godine, povodom Dana železničara, a potpisali su ih generalni direktor Železnice Srbije mr Milanko Šarančic, a u ime Siemens-a d.o.o. Beograd generalni direktor Tihomir Rajlić i komercijalni direktor Ivan Knežević.

Realizaciju ovih poslova finansira Evropska investiciona banka, u okviru Programa obnove železnice II. Nakon sprovedenih tenderskih procedura, pozitivnog mišljenja konsultanata i dobijanja saglasnosti Evropske investicione banke, odlučeno je da se ovi poslovi povere kompaniji Siemens d.o.o. Beograd.

Leave a Reply