IT

Siemens isporučuje tehnologiju za novi sistem naplate putarine za kamione u Slovačkoj

Siemens je potpisao ugovor sa kompanijom SkyToll, konzorcijumom firmi Sanef i Ibertax, o isporuci odgovarajuće tehnologije za novi sistem naplate putarine u Slovačkoj. Za Siemens, ukupna vrednost narudžbe iznosi 81 miliona evra. Oprema uključuje jedinice koje se instaliraju u vozila, uz sistem elektronske detekcije. Ugovor za instalaciju i upravljanje sistema naplate na bazi satelita ranije je dodeljen firmi SkyToll od slovačke agencije za drumski saobraaj, NDS (Národná dial´nicná spolocnost´ a.s.).

Sistem detektuje kamione i autobuse težine 3,5 tone i više. Putna mreža koja će se nadzirati ukupne je dužine 2.400 kilometara. Za razliku od konvencionalnih sistema sa mikrotalasima, za koncepte naplate putarine uz nadzor satelita karakteristično je da položaj vozila direktno detektuje satelit putem jedinica u vozilima, a te se informacije putem mobilnog radija prenose do kontrolnog centra za dalju obradu. Ova tehnologija se zato naročito koristi kada se putarina naplaćuje na širokoj putnoj mreži, a ne samo na auto-putevima.

Leave a Reply