IT

Siemens IT Solutions and Services Beograd kao nezavisna firma

Na bazi globalne poslovne odluke Korporacije Siemens Nemačka, počev od 1.09.2010, divizija Siemens IT Solutions and Services u Srbiji posluje kao pravno nezavisno privredno društvo pod nazivom Siemens IT Solutions and Services d.o.o. Beograd.

U prethodnim nedeljama postavljene su pravne osnove za formiranje nove IT grupe u okviru Korporacije Siemens, koja broji 43000 radnika. Trenutno je u toku proces izdvajanja u pravno nezavisna preduzeća po zemljama u okviru Siemens grupe, sa ciljem da se na što efikasniji način odgovori specifičnim zahtevima nasih korisnika i prilagodi globalnom IT tržistu.

Buduća tržišno orijentisana korporativna struktura, doprineće da Siemens IT Solutions and Services na mnogo efikasniji i fleksibilniji način odgovori zahtevima tržista i zadrži poziciju vodećeg pružaoca IT usluga. Ovim će se, takođe obezbediti, da Siemens IT Solutions and Services nastavi da, kao i do sada, nudi inovativna rešenja bazirana na znanju, kvalitetu i iskustvu globalne kompanije.U budućem periodu Siemens će, na globalnom nivou, investirati preko 500 miliona eura s ciljem da ojača i proširi portfolio svojih usluga u ovoj oblasti.

Leave a Reply