siemens
IT

Siemens: Minimalna doza za visokokvalitetne CT slike

Razvojem “Stellar” detektora kompanija Siemens je na jedinstven način poboljšao osetljivost svojih CT detektora. CT skeneri poseduju jednu ili dve rendgenske cevi koje rotiraju oko pacijenta, a detektori su smešteni nasuprot cevi. Kosti i meka tkiva slabe rendgen zrake na različite načine. Detektori registruju rendgenske zrake i pretvaraju ih u digitalne signale. Kao rezultat nastaju CT slike visoke rezolucije.

siemens

Novi „Stellar“ detektori generišu kvalitetnije slike od svojih prethodnika, čak i kada se koriste niže doze rendgenskog zračenja. Usled toga skener opremljen „Stellar“ detektorima, poput modela „Somatom Definition Flash“, može, na primer, u potpunosti skenirati srce za manje od jedne trećine sekunde, i pri tom ostvariti rezoluciju od 0.30 milimetara. Pored toga, znatno se smanjuje i izloženost zračenju.

Zahvaljujući kratkom periodu skeniranja pacijentima je omogućen pregled bez uzimanja beta blokatora koji im usporavaju puls. Olakšani su i pregledi gojaznih pacijenata, jer „Stellar“ detektori obezbeđuju dobre slike, čak i kada gusti slojevi masnog tkiva u najvećoj meri slabe rendgenske signale. Isto važi i za skeniranja koja se vrše pomoću veoma niskih doza zračenja, poput onih koja se koriste kod pregleda dece i trudnica.

Ključ za postizanje tako visokog nivoa osetljivosti je potpuno nova tehnologija detektora koja gotovo u potpunosti eliminiše „šumove“ elektronskih komponenti. CT detektor sadrži scintilatorske kristale koji prvo pretvaraju dolazeće rendgenske zrake u vidljivu svetlost. Fotodiode potom pretvaraju svetlost u analogni električni signal, koji se nakon toga digitalizuje. Digitalni podaci koriste se za stvaranje slika preseka  bez bilo kakvog preklapanja.

Dužina električne veze između analognih komponenti utiče na odnos između signala i šuma, a time i na osetljivost detektora. Rešeno je da se dužina kablova, dugačkih samo nekoliko centimetara, svede na minimum. Siemens-ov sektor „Healthcare“, u saradnji sa globalnom istraživačkom jedinicom „Corporate Technology“ i proizvođačem čipova AMS, razvio je u tu svrhu čip sa integrisanim kolom, fotodiodama i analogno-digitalnim konverterima. Novi detektor ne samo da je osetljiviji od prethodnih sistema, već troši i 80 odsto manje energije.

Siemens oprema „Stellar“ detektorima sve nove CT skenere iz serije „Somatom Definition Flash“ i „Somatom Definition Edge“. Stariji skeneri „Somatom Definition Flash“ i „Somatom Definition AS“ mogu se nadograditi.

Leave a Reply