Događaji · IT

Siemens na 52. Međunarodnom sajmu tehnike i tehničkih dostignuća

Kompanija Siemens d.o.o. Beograd, lider u oblasti elektrotehnike i elektronike, predstavlja nove proizvode i rešenja na 52. Međunarodnom sajmu tehnike i  tehničkih dostignuća koji se održava od 12. do 16. maja 2008. godine na Beogradskom sajmu. Grupacije Industrijska elektro-oprema (Automation and Drives), Industrijski projekti i usluge (Industrial Solutions & Services), Tehnička infrastruktura objekata (Building Technologies), Saobraćajni sistemi (Transportation Systems) i Energetika (Power Transmission and Distribution – Power Generation),  izlažu u Hali II, nivo A, a tema nastupa je Energetska efikasnost.

Grupacija Industrijska elektro-oprema (Automation and Drives) ove godine predstaviće SINAMICS G120 – energy-recovery with Profinet. Ovaj sajamski model demonstrira povratak energije u mrežu (regenerativna sprega) frekventnog regulatora Sinamics G120 (Power Module PM250 sa novom kontrolnom jedinicom CU240S PN). Elektromotor ubrzava i usporava, pri tom trošeći i generišući energiju respektivno. Periodi kada se energija troši i kada se energija aktivno vraća u mrežu su vizualizovani crvenim i zelenim svetlima (crveno-potrošnja energije, zeleno svetlo – rekuperacija energije). Pored vizuelnog praćenja, razmenu energije je moguće pratiti pomoću uređaja za merenje SIMEAS P i te vrednosti se prikazuju na 8″ kolor displeja  HMI MP277T-8″ , koji se takođe koristi za kontrolu modela. Ovakvo rešenje na vrlo atraktivan način predstavlja mogućnost efikasnijeg korišćenja energije u elektromotornim pogonima.

Ova grupacija će predstaviti i SIMATIC powercontrol koji pruža pregled potrošnje energije, pa tako na prvi pogled uviđa šta se dešava u vašem postrojenju, gde se javljaju problemi i šta troškove čini bespotrebno velikim. Zahvaljujući velikom stepenu transparentnosti moguće je efikasnije upravljati energetskim resursima, tačno utvrđivanje izvora potencijalne uštede uz iskorišćavanje ovog potencijala za smanjenje stalnih troškova poslovanja.

Grupacija Industrijski projekti i usluge (Industrial Solutions & Services) će na ovogodišnjem Sajmu tehnike prezentovati svoja tehničko – tehnološka rešenja iz oblasti industrije i infrastrukture. Industrijska rešenja obuhvataju segmente industrije metala, tretmana voda i otpadnih voda, cementne industrije, industrije nafte i gasa. Rešenja u oblasti infrastrukture podrazumevaju izvođenje kompletnih projekata u oblasti optimizacije gradske i međugradske saobraćajne infrastrukture uvođenjem inteligentnih saobraćajnih sistema, modernizaciju procesa prevoza putnika i prenosa robe na aerodromima, kao i rešenja iz oblasti automatizacije poštanskog saobraćaja.

Grupacija Tehnička infrastruktura objekata(Building Technologies) će na predstojećem Sajmu tehnike predstaviti najnovije proizvode i usluge u domenu sistema zaštite od požara i elektronskog obezbeđenja. Posetioci Sajma će biti u mogućnosti da učestvuju u demonstraciji mogućnosti nekih od sistema uz pomoć interaktivnih panela. Kombinovanjem najmodernije  tehnologije i sopstvenog iskustva, SBT ce još jednom predstaviti rešenja koja pružaju sigurnost u prostorima i objektima svih vrsta.

Grupacija Transportni sistemi (Transportation Systems) će predstaviti nove koncepte usmerene ka rešavanju problema rastućih potreba usled sve većeg broja putnika i intenzivnijeg prevoza robe na način koji je orijentisan ka budućnosti, a opravdan sa aspekta zaštite životne sredine.

U oblasti Energetike (Power Transmission & Distribution/Power Generation) Siemens d.o.o. Beograd predstaviće prekidač SION koji donosi sve što je potpuno funkcionalno, pokretan motorno opružnim mehanizmom, pokriva sve zahteve na sekundarnom naponu, zaštite i signalizacije sa širokim spektrom mogućih opcija za povezivanje na kontrolne sisteme. SION  je lak za instalaciju, fleksibilnog ožičenja, brz, jednostavan i pouzdan prekidač koji ispunjava sve zahteve prilikom gradnje transformatorskih stanica. Nova linija, visoko kvalitetnim rešenjima omogućava njegovu primenu na svakom mestu uz mogućnost varijacija osnog rastojanja između polova prekidača kao i  podešavanje visine primarnih priključaka. Jednostavno i brzo rešavanje specifičnih problema  sa njegovom instalacijom. SION je sistematski razvijan prekidač za brzu integraciju u postojeći sistem, obezbeđuje neophodni komfor i fleksibilnost u sekundarnom ožičenju i kabliranju. Jednostavan i  bezbedan priključak i prilaz niskom naponu daje slobodu koja je neophodna  stvara dodatnu vrednost specijalno za retrofit projekte. SION predstavalja pravo rešenje prilikom izbora prekidača nezavisno da li se ugrađuje u novo postrojenje ili retrofit.

Leave a Reply