IT

Siemens na Kongresu Neurointervencija

Healthcare sektor kompanije Siemens d.o.o. Beograd učestvovao je na Kongresu Neurointervencija koji se održao od 12. do 14. juna 2008. u hotelu Aleksandar u Nišu.

Na ovom skupu, koji je pod patronatom Ministarstva zdravlja u organizaciji Instituta za radiologiju KC Niš, učestvovalo je više od stotinu radiologa i iz zemlje (KCS, WMA, KC Niš, KC Kragujevac, KC Vojvodina, IKVB Dedinje, KBC Zvezdara) i iz inostranstva.

Simpozijum ima za temu radiološku dijagnostiku i neuroradiologoiju, a ove godine fokus je bio na edukacionim procesima sa ciljem upoznavanja širokog kruga lekara sa principima neurointerventnih procedura, tehnikom rada i razmenom iskustava iz svakodnevne prakse.

Siemens je na kongresu Neurointervencija održao stručnu prezentaciju na temu “Savremene imaging dijagnostike u neurointervencijama” kojom su prikazana najsavremenija rešenja za interventne i dijagnostičke neuroprocedure, kao što je Siemens Axiom Artis i Zee familija angiografskih sistema.

Stručnoj prezentaciji prisustvovalo je više desetina neuroradioloških i interventnih specijalista, uključujući i goste iz Evrope i Amerike.

Leave a Reply