IT

Siemens na vrhu liste najboljih svetskih zelenih brendova

Interbrand-kompanija koja se bavi evaluacijom brandova na globalnom nivou, sastavila je listu 50 najuspešnijih kompanija koje su se u okviru svog poslovanja okrenule “zelenim tehnologijama”. U konkurenciji svetskih, opšte poznatih brandova, Siemens je zauzeo treće mesto, posle kompanija Toyota i 3M.

Kriterijum za formiranje ovakve liste je bio rast uštede primenom zelenih tehnoloških rešenja. U proteklih par godina kompanija Siemens je ostvarila rekordnu kupovinu firmi čije se poslovanje bazira na principu korišćenja obnovljivih izvora energije. Time je Siemens uspeo da se pozicionira kao industrijski lider. Od 2010. godine Siemens slovi za predvodnika u oblasti energetske efikasnosti, ne samo u svojoj matičnoj državi Nemackoj, već na internacionalnom nivou.

Više informacija o detaljima i kriterijumima ove evaluacije možete naći na sledećem linku:

www.interbrand.com/en/best-global-brands/Best-Global-Green-Brands/2011-Report/BestGlobalGreenBrandsTable-2011.aspx

Siemens je dokazao da je lider na polju energetske efikasnosti i razvoja zelenih tehnologija sa prihodom od portfolija za zaštitu životne sredine, u FY2010, od oko 28 milijardi evra i planom da se u FY2014 ostvari prihod od 40 milijardi evra.

U fiskalnoj 2010. godini, proizvodi i rešenja iz Portfolija za zaštitu životne sredine omogućili su kupcima kompanije Siemens širom sveta da smanje ukupnu emisiju ugljen-dioksida (CO2) za oko 270 miliona tona, što je jednako ukupnoj godišnjoj količini CO2 koju emituju “megagradovi” Hongkong, London, Njujork, Tokijo, Nju Delhi i Singapur.

Praktično svako odeljenje u tri sektora kompanije – Industrija, Energija i Zdravstvo – doprinosi zelenom portfoliju kompanije. Tokom 2010. godine, najveća pojedinačna smanjenja emisije CO2 ostvarena su pomoću visokoefikasnih elektrana sa kombinovanim ciklusom rada, vetroparkova, zatim modernizacijom postojećih elektrana, energetski efikasnim sistemima za osvetljenje i ekološki prihvatljivim vozovima. Među pokretače našeg budućeg rasta ubrajaju se, između ostalog, pametne električne mreže i njihove glavne komponente, što predstavlja oblast od koje Siemens očekuje ukupan prihod od oko 6 milijardi evra do kraja 2014. godine.

Portfolio za zaštitu životne sredine kompanije Siemens se neprestano razvija i unapređuje. Prihode od ovog portfolija i smanjenje emisije CO2 u fiskalnoj 2010. godini analiziraće revizorska kompanija Ernst & Young. Ova analiza se zasniva na kriterijumima navedenim u inicijativi za smanjenje emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte Svetskog poslovnog saveta za održivi razvoj (WBCSD) i Svetskog instituta za resurse (WRI).

Leave a Reply