IT

Siemens najbolji u klasi prema Dow Jonesovom indeksu održivosti

Najbolji rezultat u kategoriji compliance i upravljanje rizikom te ponovno veliki napredak u kategorijama zaštite žuvodtne okoline i društvo.

Siemens AG je još jednom uvršten u prestižni Dow Jonesov svetski indeks održivosti (DJSI) te je zauzeo 1. mesto u sektoru industrijskih kompanija sa više različitih proizvoda i usluga. Siemens je ojačao vodeću poziciju koju je zauzimao i prošle godine, a u dve ocenjivane kategorije: compliance i upravljanje rizikom ove godine je dobio najviše moguće bodova u svakoj od kategorija. Kompanija je isto tako značajno poboljšala svoje mesto u kategorijama životna okolina i društvo. Ovo je deseti put za redom da su Dow Jonesovi analitičari nagradili Siemens za njegovo održivo delovanje. Ukupni ovogodišnji rezultat je najbolji rezultat koji je ova kompanija ikad postigla. Promene u DJSI-u će stupiti na snagu 21. septembra 2009.

Leave a Reply