siemens
IT

Siemens: Neto rezultat porastao na 1,1 milijardu evra

U trećem kvartalu fiskalne 2013. godine Simens je ostvario napredak u jačanju svojih osnovnih delatnosti. Porudžbine su značajno porasle zbog toga što smo dobili veliki ugovor. Ukupna dobit sektora je opala zbog troškova u vezi sa primenom programa Siemens 2014. Prihodi su neznatno opali zbog slabog tržišnog okruženja.

U trećem kvartalu fiskalne 2013, koji se završio 30. juna 2013, nove porudžbine porasle su za 19 odsto u odnosu na isti period prošle godine i iznose 21,1 milijardu evra, pre svega zbog velikog ugovora za isporuku vozova koji je Sektor za infrastrukturu i gradove potpisao u Velikoj Britaniji. Prihodi su opali za dva odsto i iznose 19,2 milijardi evra. Porast prihoda u Sektoru za infrastrukturu i gradove i Sektoru za medicinsku opremu i rešenja nije uspeo da nadoknadi smanjenje prihoda u Sektorima energije i industrije. Racio nove narudžbine vs. prihodi (tzv. book-to-bill racio) u trećem kvartalu je bio 1,10. Nerealizovane narudžbine su u svim sektorima na kraju kvartala ukupno iznosile 102 milijarde evra.

1 (1)

U Sektoru energije, nove porudžbine su ukupno iznosile 5,4 milijarde evra, što je porast od dva procenta. Neizvesnosti na nemačkom i evropskom energetskom tržištu rezultirala je manjim brojem novih porudžbina u Diviziji za proizvodnju električne energije iz fosilnih goriva. Međutim, taj pad je nadoknađen zahvaljujući dvocifrenom rastu u drugim divizijama. Prihod sektora opao je u trećem kvartalu za pet odsto u odnosu na isti period prošle godine i iznosi 6,6 milijardi evra zbog trenutnog snažnog pritiska konkurencije. Nove porudžbine i prihodi u Sektoru za medicinsku opremu i rešenja ostao je približno na nivou iz prethodne godine. Prihod sektora porastao je jedan odsto na 3,4 milijarde evra, dok su nove porudžbine opale za jedan odsto, na 3,3 milijarde evra.

U trećem kvartalu javile su se prve naznake stabilizacije u tržišnom okruženju u Sektoru industrije. Kao i u istom periodu prošle godine, nove narudžbine u sektoru iznosile su 5,1 milijardi evra. Prihod je opao za dva odsto na 5 milijardi evra. Sektor za infrastrukturu i gradove ostvario je odlične rezultate u trećem kvartalu prvenstveno zahvaljujući velikoj narudžbini (Thameslink projekat) u Diviziji za šinske sisteme. Sa iznosom od 3 milijarde evra, ova porudžbina, koji obuhvata isporuku i održavanje 1.140 regionalnih vozova za London, najveća je porudžbina koju je Siemens ikada dobio u Velikoj Britaniji. Nove porudžbine u ovom Sektoru porasle su za 79 odsto u odnosu na isti period prošle godine i iznose 7,5 milijardi evra. Prihodi su porasli za četiri odsto, na 4,5 milijardi evra.

Dobit

U trećem kvartalu, ukupni profit sektora iznosio je 1,3 milijarde evra – što je pad za 31 odsto u odnosu na cifru iz istog perioda prošle godine od 1,8 milijardi evra. Do takvog pada je došlo uglavnom zbog jednokratnih troškova u iznosu od 436 miliona evra na ime programa Siemens 2014, od čega se 180 miliona evra odnosi na Sektor za infrastrukturu i gradove, 140 miliona evra Sektor za industriju, 102 miliona evra Sektor za energiju i 14 miliona evra Sektor za medicinsku opremu i rešenja.

Dobit iz tekućeg poslovanja jeopala za 13 procenata i iznosi 1 milijardu evra. Takav pad u ukupnoj dobiti sektora delimično je nadoknađen, najviše zahvaljujući pozitivnom uticaju 301 miliona evra od objavljene prodaje Siemensovog udela u Nokia Siemens Networks (NSN) i manjeg gubitka od NSN investicije. Neto rezultat porastao je za 43 procenta i iznosi 1,1 milijardu evra zahvaljujući pozitivnom efektu iz vanrednog poslovanja. Primarni faktor za ovaj rast bio je pozitivan efekat od 42 miliona evra iz Osrama, koji je u istom periodu prošle godine imao negativan efekat u iznosu od 354 miliona evra.

U trećem kvartalu, Sektor energije je ostvario dobit u iznosu od 430 miliona evra, u poređenju sa 683 miliona evra u istom periodu prošle godine. Pored troškova u vezi sa Siemens 2014, Sektor je zabeležio negativan uticaj na dobit u iznosu od 91 milion evra u vezi sa pregledom i naknadnom ugradnjom kopnenih turbina na vetar. Marža dobiti ovog sektora opala je u trećem kvartalu sa 9,7 procenata na 6,5 procenata. Dobit u Sektoru za medicinsku opremu i rešenja porasla je u trećem kvartalu za 26 procenata i iznosi 499 miliona evra, dok je marža sa 11,8 procenata porasla na 14,8 procenata. Takav značajan porast dobiti desio se zahvaljujući poboljšanjima u agendi ovog sektora za 2013.

Dobit Sektora industrija od 347 miliona evra je za oko jednu trećinu niža od cifre za isti period prošle godine. Takav pad se uglavnom može pripisati gore pomenutim jednokratnim efektima u vezi sa programom Siemens 2014. Marža dobiti u ovom Sektoru opala je sa 10,2 procenta na 7,0 procenata. Sektor za infrastrukturu i gradove zabeležio je gubitak od 15 miliona evra, nakon dobiti od 215 miliona evra u istom periodu prošle godine. Za taj pad je takođe delimično zaslužan uticaj troškova u vezi sa programom Siemens 2014. Marža dobiti u ovom sektoru opala je sa 5,0 procenata u istom periodu prošle godine na minus 0,3 procenta u trećem kvartalu fiskalne 2013.

Siemens 2014

Sa najavljenom prodajom svog NSN udela kompaniji Nokia i uspešnog osamostaljivanja Osrama, Siemens se sada dodatno usredsredio na svoje osnovne delatnosti. Početkom jula Nokia i Siemens su se saglasili da će Nokia preuzeti Siemensovih 50 posto udela u zajedničkoj kompaniji Nokia Siemens Networks. Ta transakcija će verovatno biti zaključena u trećem kvartalu tekuće kalendarske godine. Inicijalna javna ponuda Osram Licht AG je nedavno realizovana.

Izgledi

U fiskalnoj 2013. godini, Siemens očekuje jasan rast narudžbina i blagi pad prihoda u odnosu na prošlu godinu, oba na organskoj osnovi. Očekuje se da će troškovi u sektorima u vezi sa programom Siemens 2014 iznositi oko 1,0 milijardu evra za celu fiskalnu godinu.

S obzirom na ovakve trendove i finansijske rezultate za prvih devet meseci, kompanija očekuje prihod od tekućeg poslovanja u iznosu od 4,0 milijarde evra u fiskalnoj 2013. godini uključujući i poslove u vezi sa solarnom energijom i NSN. Ovi izgledi ne obuhvataju ostale značajne efekte portfolija, ni pravna i zakonodavna pitanja u četvrtom kvartalu.

Leave a Reply