IT

Siemens očekuje oko 15 milijardi evra u novim porudžbinama iz stimulans programa

Zelene tehnologije činiće 40 procenata planiranog obima porudžbine, do kraja 2012. godine.

Siemens očekuje da dobije nove porudžbine u vrednosti od oko 15 milijardi evra u toku sledeće tri fiskalne godine, od 2010 do 2012. To će se ostvariti uz pomoć državnih stimulans programa, koji su već najavljeni širom sveta. Očekuje se da zelene tehnologije čine 40 procenata ili približno 6 milijardi evra od ukupnog iznosa, što će u budućnosti znatno povećati udeo portfolija za zaštitu životne sredine u prihodima kompanije. Siemens je ovo predviđanje bazirao na inicijalnoj sistematskoj analizi najvećih stimulans programa. “Svojim programima, vlade širom sveta šalju povoljan signal.

U okolnostima najgore globalne ekonomske krize tokom više decenija, ove državne mere barem delimično ublažavaju, u nekim slučajevima, oštre padove u potražnji u privatnom sektoru. One takođe treba da imaju stabilizacioni efekat na naše poslovanje”, rekao je predsednik i glavni izvršni direktor Siemens-a, Peter Löscher. “Pored toga, državni programi će osigurati radna mesta širom sveta. Veliki deo investicija u tehnologije zaštite životne sredine verovatno će stvoriti još novih zelenih radnih mesta. Ovo se posebno odnosi na džina zelene infrastrukture, Siemens.”, dodao je Löscher.

Kako bi se prevazišla globalna ekonomska kriza, najavljeni su stimulans programi od oko 2 hiljade milijardi evra, a neki su već i pokrenuti. Okvirno jedna trećina ukupnog iznosa – oko 700 milijardi evra – predviđena je za investiranje u infrastrukturne projekte. Ostatak je namenjen, na primer, za poreska sniženja za privatna domaćinstva. Ukupan obim planiranih izdataka za infrastrukturu, relevantnih za Siemens, dostiže približno 150 milijardi evra, za sledeće tri fiskalne godine.

Sa obzirom na trenutni prosečni udeo kompanije na svetskom tržištu, može se očekivati da ti izdaci generišu nove porudžbine za Siemens u okvirnom iznosu od 15 milijardi evra, od kojih će oko 6 milijardi najverovatnije dolaziti od tehnologija za zaštitu životne sredine. U fiskalnoj 2008. godini, Siemens tehnologije za zaštitu životne sredine ostvarile su prihod od oko 19 milijardi evra. Kompanija namerava da poveća ovaj iznos na 25 milijardi evra godišnje, do 2011. godine.

Siemens je snažno pozicioniran na većini svojih lokalnih tržišta – i tako je, uglavnom, već više od 100 godina. Dodatna vrednost na lokalnom nivou je i reputacija uglednog i uticajnog poslodavca, a društvena posvećenost kompanije i njenih lokalnih radnika čine Siemens pouzdanim i cenjenim partnerom u regionima širom sveta. “U Nemačkoj smo duboko pustili korenje. Naši partneri – najčešće mala i srednja preduzeća – takođe će profitirati od stimulans programa u Nemačkoj i drugim državama širom sveta”, izjavio je predsednik i glavni izvršni direktor Siemens-a, Peter Löscher.

U poređenju između država, udeo u stimulans programu na koji Siemens može da računa najveći je u Sjedinjenim Državama, gde je njihova ukupna vrednost nešto iznad 85 milijardi evra. Sledi Kina sa delom koji je relevantan za Siemens u iznosu od oko 25 milijardi evra, a zatim Nemačka sa udelom od okvirno 5 milijardi evra. Veći delovi ovih stimulans programa rezervisani su za zelene tehnologije. Na primer, investicije u zelene tehnologije čine u Kini približno 50 procenata, a u Nemačkoj oko 60 procenata. “Mnoge vlade su snažno fokusirane na održive investicije. Siemens može pomoći drugim državama da dosegnu svoje ciljeve koji se odnose na klimatsku zaštitu, posebno u bliskom partnerstvu sa lokalnim zajednicama”, izjavio je g. Löscher.

Približno 420. 000 zaposlenih u Siemens-u, u 190 država, nastoji da pruži odgovore na najteža pitanja sa kojima se društvo suočava. Kompanija je sve svoje aktivnosti usmerila ka megatrendovima koji se odnose na klimatske promene, urbanizaciju i promenjivu demografiju.

Leave a Reply