IT

Siemens odabrao prve projekte koje će finansirati fond “Integrity Initiative” vredan 100 miliona dolara

Siemens AG objavio je spisak prvih antikorupcijskih projekata koji će biti finansirani iz fonda “Integrity Initiative“, vrednog 100 miliona dolara, koji će biti usmereni na promociju “čistog poslovanja” (clean markets). Ova odluka je deo sveobuhvatnog sporazuma između Svetske banke i kompanije Siemens AG postignutog 2. jula 2009. godine. Prva tranša od oko 40 miliona dolara biće usmerena u više od 30 inicijativa iz skoro 20 zemalja. Oko 300 neprofitnih organizacija iz 66 zemalja je podnelo prijavu za finansiranje tokom prve faze projekta.

“Siemens važi za kompaniju sa vrhunskim kvalitetima, koja posluje po najvišim etičkim standardima”, izjavio je Peter Y. Solmssen, član Upravnog odbora i Generalni savetnik kompanije Siemens AG. “Zajedno sa Svetskom bankom želimo da promovišemo integritet i korektno poslovanje svuda u svetu. Izborom projekata koje ćemo finansirati kroz fond “Integrity Initiative” preduzeli smo prvi korak u tom pravcu”.

“Pozdravljamo inicijativu i jasno zalaganje kompanije Siemens da je samo čist biznis, dobar, održiv biznis”, istakao je Leonard McCarthy, potpredsednik Integrity fonda u okviru Svetske banke. “Korupcija krade od siromašnih a može biti pobeđena samo zajedničkim naporima. Projekti Siemens Integrity Initiative fonda će pomoći jačanju borbe protiv korupcije širom sveta i poboljšanju uslova života za sve”.

Projekti koji će biti podržani prvom tranšom novca podrazumevaju i pomoć brazilskoj organizaciji Instituto Ethos, kako bi organizovala transparentno ugovaranje infrastrukturnih poslova za Svetsko fudbalsko prvenstvo 2014 i za Olimpijske igre 2016. u Brazilu. U Evropi, ovaj fond će podržati novoformiranu Međunarodnu antikorupcijsku akademiju (International Anti-Coruption Academy) i projekte istraživanja i obuke koje ona organizuje. Ova međunarodna organizacija sa sedištem u Beču osnovana je kako bi obezbedila stručnu obuku antikorupcijskih eksperata iz svih delova sveta.

Takođe će biti podržane i lokalne inicijative u Angoli, Brazilu, Kini, Egiptu, Mađarskoj, Indiji, Indoneziji, Italiji, Meksiku, Nigeriji, Filipinima, Rusiji, Slovačkoj, Južnoj Africi, Češkoj, SAD, Vijetnamu i još nekim zemljama Bliskog Istoka.

Kao deo sporazuma između Svetske banke i Siemens-a, Svetska banka je izvršila reviziju prava na korišćenje sredstava, kao i korišćenje prava veta koje ima Siemens u izboru anti-korupcijskih programa i projekata. Izbor je urađen kako bi se postigla ravnoteža, uzimajući u obzir namenu i regionalnu raspodelu sredstava.

Decembra 2009. Siemens je najavio da će suma od ukupno 100 miliona dolara tokom narednih 15 godina biti dodeljena neprofitnim organizacijama širom sveta, koje se zalažu za poslovni integritet i borbu protiv korupcije. Ova inicijativa je deo sporazuma koji je zaključen između Siemens-a i Svetske banke, nakon istraživanja koje je sproveo Integrity fond Svetske banke i Siemens-ovih saznanja o neregularnom poslovanju na globalnom nivou.

“Ovom inicijativom Siemens daje globalan primer”, rekao je Theo Waigel, kompanijski nezavisni kontrolor za usaglašavanje. “Osnovali smo Odeljenje za usklađenost poslovanja sa propisima (Compliance) sa preko 600 zaposlenih: nova uprava posluje u skladu sa osnovnim principom – da je samo “čisto” poslovanje – Siemens poslovanje. ”

Naredni detalji sporazuma između Svetske banke i Siemens-a biće objavljeni tokom 2011. Detaljnije informacije o kriterijumima za selekciju i vrstama projekata za finasiranje možete pronaći na sledećem linku: www.siemens.com/integrity-initiative.

Istorija:

Sporazum sa Siemens-om proizašao je nakon istraživanja Svetske banke i otkrića neregularnosti poslovanja u kompaniji Siemens na globalnom nivou. Kao deo sporazuma, Siemens-ova kompanija u Rusiji – Limited Liability Company Siemens, dobila je četvorogodišnju zabranu učestvovanja u projektima Svetske Banke zbog nepravilnosti u poslovanju u periodu pre 2007. Istragu je sprovelo podpredsedništvo fonda World Bank’s Integrity, a rezultati su dokazali prevaru i korupciju tokom projekta izgradnje moskovskog javnog prevoza koji je finansirala Svetska banka.

Leave a Reply