IT

Siemens-ova energetski efikasna fabrika u Subotici

Siemensova fabrika u Subotici, koju je 2003. godine osnovao Loher GmbH, deo Flender grupe, proizvodi generatore za vetroelektrane, vučne motore za električne lokomotive, kao i pretvarače za solarne elektrane.
Siemens AG Nemačka je 2005. godine kupio Flender grupu, a od tada se fabrika veoma proširila – od prvobitnih 12, došla je do broja od skoro 500 zaposlenih.

Od 1. januara 2010. fabrika u Subotici integrisana je u Siemens d.o.o. Beograd, a do sada je proizvela više od 11.000 generatora. To predstavlja ekvivalent dvostrukoj instalisanoj snazi u celom elektroenergetskom sistemu Srbije. Upravo ovi proizvodi svrstali su Siemens-ovu fabriku u Subotici među prvih deset izvoznika iz Srbije. Zahvaljujući kvalitetu, poštovanju rokova isporuke, procedura i standarda, uz stalne inovacije u proizvodnji, fabrika je evidentirana u “Large Drive”, grupu od 26 najvećih Siemens-ovih pogona u svetu.

Portfolio fabrike obuhvata proizvodnju i montažu generatora za vetroelektrane. Ovo je jedan od malobrojnih pogona u svetu koji proizvodi ove komponente za „zelene“ izvore energije. Među kupcima generatora za vetrocentrale koji se proizvode u Subotici, nalaze se Siemens Wind Power (SWP), Nordex, Repower, Fuhrlander, Gamesa, Ecotehnia, Vestas, Eviag, dok kompanija Schneider Electric kupuje pretvaračke ormare za solarne elektrane.

Takođe, u fabrici u Subotici se projektuju, izrađuju i verifikuju sistemi za impregnaciju i polimerizaciju namotanih statora i rotora i presa za kalibraciju i mikanizaciju namotaja statora i štapova rotora. Projektuju se, izrađuju i verifikuju mašine za bandažiranje, mašine za ravnanje i savijanje krajeva namotaja statora, obrtnih stolova, peći za zagrevanje kućišta i za HT tretman drvene ambalaže.

O generatorima za vetroelektrane

U Siemens-ovoj fabrici se finalizuju klasični generatori sa prenosnicima, a krajnji kupac ih preuzima iz logističkih centara. U subotičkom pogonu se obavljaju sva potrebna ispitivanja. Fabrika u Subotici je jedina u Srbiji koja proizvodi generator bez prenosnika, i to serijski. S obzirom da u Srbiji nema kupaca za ovu vrstu proizvoda, generatori bez prenosnika prave se isključivo za izvoz.

Energetski efikasna fabrika

Siemens je vodeći snabdevač rešenja koja koriste obnovljive izvore energije, a njegov ekološki portfolio sastoji se od proizvoda i rešenja koja pomažu u smanjenju emisije tzv. gasova staklene baste i u borbi protiv zagađenja vazduha i vode. Zato, poput bilo kog drugog Siemens-ovog proizvodnog pogona, i fabrika u Subotici strogo vodi računa o zaštiti životne sredine i energetskoj efikasnosti. Zahvaljujući upotrebi Siemens Simatic rešenja za upravljanje i nadzor, moguće je na jednom mestu prikazati potrošnju energije u čitavoj fabrici, gde su sva opterećenja jasno predstavljena, pa se uz samo par poteza mišem odeljenjima može pokazati njihova potrošnja energije i ponuditi im potencijalna mesta za uštedu.
Upotrebom energetski efikasnih mašina postignuta je ušteda od 2 MW, dok su zahvaljujući strogoj kontroli potrošnje vode i toplotne energije ukupni troškovi za energiju smanjeni za 15 do 20 odsto. Fabrika ima i mogućnost izbora najisplativijeg energenta u tom trenutku, pa u slučaju nestašice gasa može da koristi lož-ulje, što je čini nezavisnom od poremećaja u snabdevanju energijom. Pored toga, 75 odsto industrijskog otpada koji dolazi kao nusproizvod u proizvodnji se reciklira.

Ponosni smo što se baš na ovom primeru jasno vidi da je i u Srbiji moguće uspešno primeniti princip energetske efikasnosti i biti ekološki odgovorna kompanija, a uz to dobiti dodatni ekonomski efekat koji podstiče razvoj poslovanja, što može biti ključno u uslovima ekonomske krize.

Stručnjaci

Siemens-ovi inženjeri sami konstruišu alat i mašine neophodne za rad. Iako to nije deo poslovnih planova i naših ciljeva, ovaj deo je usavršen do te mere da sada izvozimo te mašine za potrebe drugih Siemens-ovih firmi u Nemačkoj i Kini. Mašine su specijalno namenjene proizvodnji drugih električnih mašina. Potvrda da imamo najkvalitetniji kadar ogleda se u činjenici da naši inženjeri obučavaju kolege širom sveta.

Nove investicije i planovi

Svakog meseca fabrika proizvede više od 150 generatora za vetroelektrane. Cilj nam je da proizvodnju generatora udvostručimo.
U naredne dve godine investiraćemo 24 miliona evra u proizvodnju novog tipa generatora za vetroelektrane u Siemens-ovoj fabrici u Subotici.

Do 2014. godine povećaćemo broj zaposlenih sa 500 na 650.

Dvema postojećim halama fabrike, ukupne površine 26.000 m2, biće dodata još jedna hala površine 2.100 m2, čiji je završetak izgradnje planiran za avgust 2012. godine

Leave a Reply