IT

Siemens-ovi 3D slikovni alati za radioterapiju raka

Zahvaljujući novom tretmanskom procesu, radioterapija za kancerogene tumore je u današnje vreme postala brža i preciznija. Koristeći kombinaciju linearnog akceleratora i najnovije slikovne tehnologije, Siemens je došao do rešenja koje omogućuje ne samo praćenje veličine, pozicije i deformiteta tumora pre svake terapijske sesije, već takođe odmah reaguje u slučaju bilo kakve promene ovih parametara.

Ovo omogućuje da lekari danas mogu da prilagode radioterapiju pacijentovim tačnim potrebama u svakoj fazi tretmana.

Radioterapija uključuje upotrebu jonizirajućih, visoko energetskih čestica i čestica snopa svetlosti u terapeutske svrhe. Radijacija koja je usmerena na tumor modifikuje genetski materijal rasta tako da se ćelije tumora više ne dele već umiru. Zdrave ćelije se, nasuprot tome, oštećuju u mnogo manjoj meri i brže se regenerišu, budući da njihov biohemijski sistem obnavljanja funkcioniše mnogo efikasnije.

Iako konvencionalni oblici radioterapije, koji su do sada korišteni, zaista upotrebljavaju odvojene slikovne tehnike radi lokacije tumora pre početka tretmana, još uvek je to proces koji zahteva dosta vremena da bi se napravila podešavanja za stvarni plan tretmana. Uz pomoć Siemens-ovog Artiste linearnog akceleratora, lekari mogu da koriste integrisane 3D slikovne alate radi praćenja tumora pre svake terapijske sesije, i stoga mogu da precizno usmere radio snop.

Ukoliko se dogodi da se tumor pomeri za vreme tretmana, na ovaj način je moguće ispraviti pacijentovu položaj. U isto vreme, plan tretmana može da se, bez teškoća, prilagodi bilo kakvim anatomskim promenama pre početka svake sesije, a ukoliko dođe do smanjenja broja ćelija raka u toku terapije, lekar može da podesi veličinu snopa u skladu sa tim promenama. Ovo se ostvaruje uz pomoć „višelisnog kolimatora”, koji sadrži ukupno 160 petomilimetarskih letvica sa kojima se oblik snopa može podesiti uz visoku preciznost – do tačne veličine i oblika tumora. Ovo rešenje se već upotrebljavalo u Nemačkom istraživačkom centru za rak (DKFZ) u Hajdelbergu, gde je pacijent prošao tretman kancera jednjaka, a koristio se veoma kompleksan oblik radioterapije.

Leave a Reply