IT

Siemens ponovo ostvaruje snažan rast u trećem kvartalu

Kompanija Siemens je ponovo ostvarila snažan rast u trećem kvartalu fiskalne 2011. godine. Nove porudžbine su porasle za 20 procenata u odnosu na isti period prošle godine. Prihod je porastao za dva procenta. Ove cifre obuhvataju negativne kursne razlike u iznosu od pet procenata novih porudžbina kao i prihoda. Prihod od stalnog poslovanja bio je niži od prošlogodišnjeg.

Ovaj pad je bio posledica negativnih uticaja na profit u vezi sa odlukom arbitraže i u vezi sa poslovanjem koje se odnosi na terapiju zračenjem. „Nastavili smo da rastemo u trećem kvartalu i na putu smo da ostvarimo svoje ciljeve za fiskalnu 2011. Broj novih porudžbina je ponovo naglo porastao, podstaknut velikom porudžbinom u diviziji Mobility. Snažno odgovaramo na poslovne izazove. Naša tržišta su i dalje snažna, iako su rizici nešto uvećani u globalnom ekonomskom okruženju,” izjavio je predsednik i generalni direktor kompanije Siemens, Peter Lešer (Peter Löscher).

U trećem kvartalu, broj novih porudžbina je porastao za 20 procenata na 22.9 milijardi evra. Ova cifra obuhvata porudžbinu vrednu 3.7 milijardi evra za snabdevanje nemačke železnice vozovima nove ICx generacije. Prihodi su porasli dva procenta i iznose 17.844 milijardi evra. Negativne kursne razlike – posebno u SAD, Indiji i Kini – smanjile su procenat povećanja broja novih porudžbina i prihoda za pet procenata. Book-to-bill racio u trećem kvartalu iznosio je 1.29. Ostvaren je rekordan broj porudžbina u iznosu od 96 milijardi evra, nakon ukupno 92 milijarde evra na kraju drugog kvartala fiskalne 2011. godine.

Sektor Industrija je bio najveći pokretač rasta broja novih porudžbina, s povećanjem od 54 procenta i rastom u svim Divizijama. Prihod je porastao za sedam procenata. U Sektoru Energija, broj novih porudžbina je ostao na prošlogodišnjem nivou, dok je prihod porastao za pet procenata. Sektor je takođe ostvario profit na osnovu snažnog razvoja Divizije Fosilnih goriva. U teškom poslovnom okruženju, broj novih porudžbina u Sektoru Medicinska oprema i rešenja opao je za sedam procenata a prihod za devet procenata. Prihod je bio opterećen smanjenjem prihoda od prodaje od oko 100 miliona evra u vezi sa projektima terapije zračenjem. U trećem kvartalu, Sektor Medicinska oprema i rešenja je izvršio ponovnu evaluaciju komercijalne izvodljivosti terapije zračenjem za opšte terapije pacijenata.

U svom daljem razvoju, sektor planira da usredsredi određene projekte koji se odnose na terapiju zračenjem prvenstveno na istraživanje. Ukupan profit sektora u trećem kvartalu iznosio je 1.1 milijardu evra, što je niže od 2.1 milijarde evra u istom periodu prethodne godine usled negativnih uticaja na profit u iznosu od 381 miliona evra u vezi sa ponovnom evaluacijom komercijalne izvodljivosti terapije zračenjem i kao posledica arbitražne odluke u vezi sa slučajem Areva.

U maju 2011. godine, arbitražni sud je doneo odluku o modalitetima povlačenja kompanije Siemens iz zajedničkog ulaganja u kompaniju Areva NP. Kao posledica te odluke, kompanija Siemens je morala da plati kompaniji Areva S.A. 648 miliona evra uvećano za iznos kamate. Negativan uticaj neoporezovanog prihoda u vezi sa odlukom arbitražnog suda u trećem kvartalu iznosio je 682 miliona evra. Usled smanjenja ukupnog profita sektora, prihod od stalnog poslovanja je opao na 763 miliona evra, u poređenju sa 1.428 milijardi evra u poređenju sa istim periodom prethodne godine.

Gorenavedene cifre koje se odnose na nove porudžbine, prihod i dobit iz stalnog poslovanja ne obuhvataju ogranke Osram ili Siemens IT rešenja i usluge. Od drugog kvartala fiskalne 2011. godine, ovi ogranci su iskazani kao obustavljeno poslovanje. Prošlogodišnje cifre su shodno tome prilagođene. Dobit iz obustavljenog poslovanja u datom periodu izveštavanja iznosio je minus 262 miliona evra. Osram je prijavio neto dobit u trećem kvartalu u iznosu od 56 miliona evra na malo višem prihodu. Siemens IT rešenja i usluge, s druge strane, knjižio je gubitak nakon oporezivanja u iznosu od 305 miliona evra. Neto dobit kompanije Siemens iznosila je ukupno 501 milion evra u poređenju sa 1.4 milijardi evra u istom periodu prethodne godine. U fiskalnoj 2011. godini, kompanija Siemens očekuje značajan organski rast porudžbina u odnosu na porudžbine u iznosu od 74.1 milijardu evra iz stalnog poslovanja u fiskalnoj 2010. godini.

Potpomognuta takođe velikim brojem već primljenih porudžbina, kompanija očekuje da se prihod koji je iznosio 69 milijardi evra iz stalnog poslovanja u fiskalnoj 2010. godini da se vrati na srednji jednocifreni organski rast. Kompanija Siemens takođe očekuje da dobit iz stalnog poslovanja iznosi najmanje 7.5 milijardi evra. Dobit iz stalnog poslovanja u fiskalnoj 2010. godini iznosila je 4.3 milijarde evra. Ova prognoza isključuje negativan uticaj od 472 miliona evra nakon oporezivanja u vezi sa gore pomenutom odlukom arbitraže i druge uticaje na osnovu pravnih i regulatornih pitanja koja se mogu pojaviti.

Siemens AG je globalni lider u oblasti elektronike i elektrotehnike, i sa 405.000 zaposlenih predstavlja jednu od najvećih i najstarijih kompanija na svetu. Siemens je u proteklih 160 godina prepoznatljiv po tehničkim unapređenjima, inovacijama, kvalitetu i pouzdanosti proizvoda i usluga koje pruža u preko 190 zemalja. Svoju široku paletu visoko-tehnoloških proizvoda i usluga kompanija Siemens integriše u rešenja u oblasti energetike, industrije, saobraćaja, medicine i informacionih tehnologija.

Leave a Reply