IT

Siemens: Porast neto rezultata za 27 procenata na 1,4 milijarde evra

U trećem kvartalu fiskalne 2014. godine, Siemensje ostvario dobre rezultate u većini oblasti, koji su ipak bili pogođeni izazovima u sektoru Energija. Neto rezultat je iznosio 1,4 milijarde evra,u odnosu na prošlogodišnjih1,1 milijardu evra. Pripadajuća zarada po akciji povećana je na 1,62evra u poređenju sa prošlogodišnjih 1,27 evra.Ukupan profit sektora zabeležio je porast na 1,7milijardi evra,ali je bio umanjen usled aktuelnih izazova u sektoru Energija. Poređenja radi, ukupan profit sektora od 1,3milijarde evra pre godinu dana bio je opterećen nametima u vrednosti od 418 miliona evra za „Siemens2014”.

 

Joe-Kaeser

Jak evro usporio je rast porudžbina i prihoda. Na organskom nivou, ne uzimajući u obzir uticaje valutnih konverzija i uticaje portfolija,zabeležen je porast prihoda u iznosu od jednog procenta na 17,9 milijardi evra, dok su porudžbine ostale na prošlogodišnjem nivou od 19,4 milijarde evra. Odnos porudžbina i prihoda je iznosio1,08,dok su nerealizovane porudžbine iznosile 101milijardu evra.Slobodan tok gotovine iz redovnog poslovanja povećan je na 1,1 milijardu evra sa prošlogodišnje 1,0milijarde evra.

 

 

„Iako smo ostvarili dobar napredak u većini oblasti u kojima poslujemo, sektor Energija će nastaviti da predstavlja izazov u kvartalima koji dolaze. „Siemens– Vizija 2020 nas vodi ka održivom poboljšanju poslovnih rezultata”, izjavio je predsednik i generalni direktor Siemens-a Joe Kaeser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektori

 

Profitu sektoru Energija smanjen je na 405 miliona evra,uz smanjenje prihoda od dva procenta na uporedivoj osnovi. Na rezultate u ovom kvartalu su takođe uticali aktuelni izazovi u pogledu profitabilnosti u sektoru, najviše u oblasti Prenosa energije, gde su penali iznosili 128 miliona evra na projektima povezivanja na mrežu off-shore vetro parkova, te 27 miliona evra za projekat prenosa visokonaponske struje (HVDC) u Velikoj Britaniji. U sektoru Energija primetan je znatan porast broja porudžbina usled dodeljivanja velikih ugovora u svim divizijama, uključujući i porudžbinu off-shore farmi vetra vrednu 1,6 milijardi evra.

 

 

U sektoru Medicinska oprema i rešenja, u trećem kvartalu zabeležen je pad profita na 436miliona evra najviše usled nepovoljnih valutnih uticaja, a naročito u sektoru Imidžing tehnologija i terapijski sistemi. Na uporedivoj osnovi, prihodi sektora Medicinska oprema i rešenja su smanjeni za jedan procenat, dok su porudžbine uvećane za dva procenta.

 

 

Uz profit od 548 miliona evra,u poređenju sa prošlogodišnjih 363 miliona evra,sektor industrija je dao najveći doprinos ukupnom profitu svih sektora. Ovakvi rezultati u pogledu profita odražavaju poboljšanje u kratkoročnim poslovima u Industriji. Povoljan proizvodni mix neutrališe negativno valutno dejstvo, podižući profitnu maržu u obe divizije u sektoru. Na uporedivoj osnovi, prihodi u sektoru Industrija zabeležili su porast od tri procenta, dok su porudžbine porasle za pet procenata.

 

 

Sektor Infrastruktura i gradovi ostvario je solidne rezultate uz profit od 350miliona evra tokom trećeg kvartala, uključujući veću zaradu u svim divizijama u okviru sektora. Divizija za transport i logistiku dala je najveći doprinos poboljšanju profita sektora, kombinujući znatno više prihode sa solidnom realizacijom velikih projekata. U poređenju sa prethodnim rezultatima, prihod ovog sektora je zabeležio porast od osam procenata. Nivo porudžbina u sektoru Infrastruktura i gradovi bio je znatno niži od prošlogodišnjeg nivoa, kada su ugovoreni veliki projekti u okviru divizije Transport i logistika, koje uključuju i porudžbinu i održavanje vozova u Ujedinjenom Kraljevstvu u vrednosti od 3,0 milijarde evra.

 

 

Prognoze

 

Kompanija Siemenspotvrđuje svoje prognoze za fiskalnu 2014. godinu. Kompanija očekuje da prihodi po organskom osnovu ostanu na prošlogodišnjem nivou, te da će porudžbine premašiti prihode, te će I book-to bill racio biti iznad 1. Imajući u vidu ove tendencije i finansijske rezultate za prvih devet meseci, očekujemo da će osnovna zarada po akciji (neto prihod) za fiskalnu 2014. godinu zabeležiti porast od najmanje 15 procenata sa 5,08 evra tokom fiskalne 2013. godine.

 

Ove prognoze se zasnivaju na 843 miliona akcija na dan 30. septembar 2013. godine. Osim toga, prognoza ne uključuje uticaje pravnih i regulatornih pitanja.

Leave a Reply