IT

Siemens postiže sveopšti rast u drugom kvartalu

Prognoza za rezultat iz redovnog poslovanja je povećana na najmanje 7.5 mlrd EUR. U drugom kvartalu fiskalne 2011, Siemens je postigao širok rast i ostvario povećanje novih narudžbi za 28% u odnosu na isti period prethodne godine. Prihodi su uvećani za 7%. Svi sektori i regije su doprineli porastu narudžbi i prihoda.

Prihodi od redovnog poslovanja su se više nego udvostručil zbog značajnog poboljšanja operativne dobiti i prihoda od prodaje 34% Siemens-ovog učešća u Areva NP. “Postigli smo izvanredan sveopšti rast narudžbi. Podižemo i procenu rezultata za fiskalnu 2011 godinu na minimum 7.5 mlrd EUR-a,” rekao je Peter Loscher, Predsednik i CEO Siemens-a.

Siemens očekuje vitalan rast porudžbina u fiskalnoj 2011.u odnosu na narudžbine od 74.1 mlrd EUR iz redovnog poslovanja u fiskalnoj 2010. Podržana visokim nivoom nefakturisanih narudžbina, kompanija očekuje da se prihod (koji je inače u fiskalnoj 2010. iznosio 69 mlrd EUR od redovnog poslovanja), na nivo održivog jednocifrenog rasta.

Nadalje, Siemens predviđa rezultat iz redovnog poslovanja od najmanje 7.5 mlrd EUR. Rezultat iz redovnog poslovanja u fiskalnoj 2010. bio je 4.3 mlrd EUR. Za fiskalnu 2010, narudžbe, prihodi i rezultat iz redovnog poslovanja ne obuhvataju rezultate Osram-a i Siemens IT Solutions and Services, koji se ne smatraju redovnim poslovanjem u fiskalnoj 2011.

Ovakva slika isključuje uticaj pravnih i zakonskih pitanja, između ostalog, mogući uticaj tekućeg arbitražnog postupka između Siemens-a i Areva SA. Arbitražni sud će, između ostalog, odlučiti o obimu povećanja ili smanjenja plaćanja Areva-e i do 40%.

U drugom kvartalu fiskalne 2011. nove narudžbe su porasle za 28%, na 20.7mlrd EUR. Prihod se popeo za 7%, na 17.7mlrd EUR. Rast narudžbina i prihoda se značajno duguje iznad prosečnom rastu u zemljama u razvoju. Book-to-bill racio u drugom kvartalu je iznosio 1.17. Sa 92 mlrd EUR nefakturisanih porudžbina, u svim sektorima, postignut je rekordni nivo u odnosu na prethodni kvartal, uprkos negativnom efektu kursnih razlika.

Gore navedene brojke za nove narudžbine, prihod i dobit, ne uključuju Siemens IT Solutions and Services, Osram diviziju. Od drugog kvartala, rezultati ove dve divizije ne spadaju u redovno poslovanje. Kao rezultat toga, odgovarajući podaci za drugi kvartal fiskalne 2010. i prvi kvartal fiskalne 2011. obračunati su na uporedivoj osnovi. Sredinom decembra 2010. Siemens je objavio prodaju Siemens IT Solutions and Services Atos Origin-u. Krajem marta, Siemens je objavio nameru javne ponude Osram divizije za jesen 2011. Kompanija namerava da ubuduće zadrži manjinski akcionarski udeo Osram-a i ostane dugoročan akcionar.

U drugom kvartalu fiskalne 2011, sva tri sektora – Industrija, Energija i Medicinska zaštita – doprinela su povećanju broja novih narudžbi i prihoda. Sa rekordnih 51% povećanjem novih narudžbi, sektor energetike je bio vodeći pokretač rasta. Sektor je profitirao od velikog broja narudžbi za elektrane na fosilna goriva, elektrane na pogon vetra i sisteme za prenos električne energije. Prihod sektora energetika se popeo za 8%. Porast narudžbi u Industrijskom sektoru je takođe dvocifren i iznosi 22%. Prihod u Industrijskom sektoru porastao je za 9%. Najveće nove narudžbine realizovane su u domenu industrijske automatizacije, pogonskih tehnologija i saobraćajnih sistema. U sektoru zdravstvene zaštite broj novih narudžbina je porastao za 6%, dok su prihodi porasli za 5%.

Ukupan profit svih sektora je udvostručen u drugom kvartalu dostigavši 3.7mlrd EUR, uz najveći doprinos sektora Energetike. Profit sektora energetika od 2,4 mlrd EUR u drugom kvartalu obuhvata 1.5 mlrd EUR profita pre oporezivanja od prodaje 34% učešća u Areva SA, što je gotovo trostruko više u odnosu na rezultat ostvaren u drugom kvartalu 2010. Zahvaljujući porastu dobiti svih sektora, rezultat iz redovnog poslovanja povećan je za 122%, na 3.2mlrd EUR.

Rezultat iz poslovanja koje ne spada u redovno u izveštajnom periodu je bio negativan 338 mil EUR. Osram je u drugom kvartalu zabeležio 87mil EUR neto dobiti zahvaljujući povećanim prihodima u svim poslovnim jedinicama i regijama. Sa druge strane, Siemens IT Solutions and Services, je zabeležio gubitak posle oporezivanja u iznosu 345 mil EUR. Ova brojka uključuje obezvređenja pre poreza u iznosu 464 mil EUR. Siemens-ov neto rezultat je iznosio 2.8mlrd EUR dok je u uporedivom periodu prethodne godine iznosio 1.5 mlrd EUR.

Leave a Reply