IT

Siemens predstavlja TIA Portal

Siemens predstavlja TIA Portal – novo inženjersko programsko okruženje, kao kamen temeljac moderne automatizacije i pogonske tehnologij

Siemens-ova divizija Industrijske automatizacije predstavlja danas prvi industrijski automatizicioni software sa jednim programskim okruženjem i jednim programskim projektom za sve potrebe automatizacije nazvan Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal). Novo inženjersko software-sko okruženje omogućava korisniku brz i intuitivan razvoj i puštanje u rad sistema automatizacije, što eliminiše vremenski opterećujuće i skupe troškove integracije nezavisnih software-skih paketa. Dizajniran kao user-friendly i visoko efikasan, TIA Portal je pogodan kako za nove korisnike tako i za one sa iskustvom. Štaviše, TIA Portal će biti baza svih budućih inženjerskih paketa za konfigurisanje, programiranje i puštanje u rad kako proizvoda automatizacije tako i pogona u TIA porfoliu Siemens-a. Primeri za ovo su novi Simatic Step 7 V11 software za Simatic kontrolere i Simatic WinCC V11 za Simatic HMI i aplikacije procesne vizuelizacije.

Za dizajniranje TIA Portal okruženja, Siemens je, tokom više godina, proučavao veliki broj tipičnih inženjerskih software-skih aplikacija, analizirajući i ocenjujući potrebe njihovih korisnika širom sveta. Kao integralna komponenta svih Siemens-ovih inženjerskih software-skih paketa, TIA Portal okruženje pruža napredne zajedničke usluge kroz sve konfigurisane interface-e, osiguravajući uniformnu navigaciju korisniku i konzistentno ponašanje sistema. Na primer, svi uređaji i mreže u bilo kom sistemu automatizacije sada mogu biti konfigurisani preko jednog deljenog uređaja i mrežnog editora. Navigacija projekta, koncept biblioteka, menadžment podataka, skladištenje projekta, dijagnostika i on-line funkcije su standardne karakteristike i dostupne su korisniku iz bilo kog programa koji je deo TIA Portal okruženja. Ovo objedinjeno razvojno software-sko okruženje nudi visok nivo efikasnosti kroz celokupan projekat automatizacije i obuhvata programabilne kontrolere, HMI uređaje i pogone. Dodatno, sav menadžment podataka za parametre kontrolera, blokove, tagove ili poruke sada je potrebno uneti samo jednom, te se na taj način štedi značajno vreme i troškovi inženjeringa u projektu automatizacije. Dizajn TIA Portala baziran je na naprednoj objektno-orijentisanoj arhitekturi i centralizovanom menadžmentu podataka, obezbeđujući doslednost podataka automatskim izbegavanjem grešaka unosa podataka. Korisnik lako može pronaći podatak i programski blok unutar celog projekta automatizacije koristeći sistem unakrnog referenciranja kroz celi projekt, čime se značajno skraćuje vreme pronalaženja problema i njihovo otklanjanje u tipičnim programerskim projektima.

Novo jedinstveno inženjersko okruženje omogućiće svim Siemens programabilnim kontrolerima, HMI operatorskim panelima i pogonima da budu konfigurisani u istom razvojnom okruženju. Ovo umnogome smanjuje troškove povezivanja i konfigurisanja, za uobičajene zadatke podešavanja komunikacije između kontrolera, pogona i HMI uređaja. Na primer, korisnik jednostavno označi i prevuče (Drag&Drop) tag iz programabilnog kontrolera, kao što je I/O (ulazno/izlazni) modul, na ekran HMI uređaja. Tag je momentalno dodeljen unutar HMI-ja i konekcija kontroler-HMI automatski je kreirana u pozadini bez potrebe za manuelnim konfigurisanjem.

Novi Simatic Step 7 V11 inženjerski software, baziran na TIA Portal okruženju, podržava Simatic S7-1200 kontrolere, sve Simatic S7-300 i S7-400 kontrolere, kao i PC-bazirane automatizacione sisteme Simatic WinAC. Podržavanje ovako široke palete programabilnih kontrolera omogućava da Simatic Step 7 V11 pruži skalabilne inženjerske mogućnosti i perfomanse sistemu automatizacije. Koristi ove skalabilnosti uključuju transfer postojećih konfiguracija Simatic kontrolera i HMI uređaja u novi software-ski projekat i umnogome smanjuje vreme i troškove tipičnih zadataka migracije software-a.

Novi Simatic WinCC V11 inženjerski software takođe je baziran na novom TIA Portal okruženju. Ovo uključuje konfiguraciju aplikacija za pojedine mašine korišćenjem HMI opratorskih panela, gde su podržani trenutno aktuelni Simatic TP i MP modeli panela, kao i nova serija HMI Comfort panela, kao i konfiguracija većih sistema PC-bazirane vizuelizacije SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition). Konfiguracija i puštanje u rad porodice Sinamics frekventnih regulatora planirana je u budućim TIA Portal proširenjima.

Siemens d.o.o. Beograd će u toku juna 2011. godine održati seriju prezentacija pod naslovom: “Simatic Innovation Tour – TIA Portal” na kojima će detaljno biti predstavljen novi software. Ako ste zainteresovani da prisustvujete nekoj od ovih prezentacija ili imate dodatnih pitanja, javite nam se preko e-mail adrese: [email protected]

Leave a Reply