IT

Siemens stekao većinski udeo u kompaniji Energy4U

Siemens IT Solutions and Services steći će 60-postotni udeo u kompaniji Energy4U GmbH. Cilj te akvizicije je daljnje širenje portfelja rešenja i usluga za komunalije u područjima pametnog očitavanja brojila i obračuna (meter-to-bill). Ovim partnerstvom obe kompanije preuzimaju vodeću poziciju na nemačkom tržištu IT usluga sa planovima za daljnji rast u ostalim delovima Evrope. Obe su se strane složile da neće otkriti vrednost transakcije. Transakciju još mora odobriti nemačka Agencija za zaštitu tržišnog takmičenja.

Kompanija Energy4U, sa sedištem u Elbtalu u nemačkoj pokrajini Hessen, specijalizovana je na području pružanja konsultantskih usluga i usluga implementacije SAP obračunskih sistema i sistema za informisanje potrošača komunalnim kompanijama.

Siemens nudi rešenja za komunalne usluge u celom lancu vrednosti – od proizvodnje energije, prevoza i distribucije do očitavanja brojila i obračuna. Komapnija takođe namerava da intenzivira svoje aktivnosti vezane za inovativna rešenja za inteligentne i efikasne energetske mreže, poznate kao ‘pametne mreže’. Siemens IT Solutions and Services nudi sveobuhvatni portfelj informatičkih usluga na ovom području, uključujući rešenja za upravljanje imovinom preduzeća (Enterprise Asset Management), procesima prodaje i uslugama – uz spoljno ugovaranje usluga (outsourcing).

Leave a Reply