IT

Siemens tehnologija za savremene objekte

Siemensova grupacija Building Technologies je 5. marta 2008. godine u prostorijama Sava Centra održala prezentaciju usmerenu na nove tehnologije u domenu sistema zaštite od požara, elektronskog obezbeđenja i automatike sistema za klimatizaciju, osvetljenje i uštedu energije savremenih objekata.

Skup je održan u Amfiteatru Sava centra, pred oko 300 zainteresovanih projektanata, investitora i stručnjaka iz date oblasti. Kroz seriju predavanja, posetioci su mogli da saznaju najsavremeniji Siemensov koncept elektronskog opremanja objekata – koncept “inteligentnih zgrada”. Zainteresovani su mogli da posete i interaktivni panel, na kome je izvršena demonstracija funkcionalnosti sistema.

Koncept „Inteligentna zgrada“ se koristi za objekte u kojima postoje kompleksni tehnički sistemi, koji međusobno povezani omogućavaju konfor i bezbednost objekta uz maksimalne uštede energije i broja ljudi koji rade u objektu. Novoizgrađeni objekti tipično zadovoljavaju svetske standarde u pogledu kvaliteta i tehničke opremljenosti. Očekivano visok nivo komfora i sigurnosti u objektima obezbeđuju kompleksni tehnički sistemi.

Grupacija Building Technologies obezbeđuje kompletnu logističku podršku pri realizaciji i održavanju elektronskih sistema za zaštitu objekata, ljudi i njihove imovine, kao što su rano otkrivanje i automatsko gašenje požara, spoljna i unutrašnja zaštita objekta od provale i prepada, kontrola pristupa, TV nadzor zatvorenog kruga, detekcija toksičnih i eksplozivnih gasova, kontrola rada čuvara i dr.

Pomenuta logistička podrška obezbeđuje realizaciju profesionalnih sistema sa maksimalnom pouzdanošću i raspoloživošću u radu, uz minimizaciju troškova tokom čitavog životnog ciklusa sistema.

Grupaciju SBT čine visokostručni kadar sa veoma bogatim iskustvom u realizaciji sistema elektronskog obezbeđenja, što uz krajne profesionalni odnos u radu jeste jedina moguća garancija uspešnog završetka posla. Potvrda svega gore navedenog jeste lista referenci dosad realizovanih poslova, od kojih neki spadaju u sam svetski vrh –  Centralni trezor centralne banke Ruske Federacije u Moskvi, Hotel Splendid u Bečićima, Raiffeisen bank – u više od 100 filijala širom Srbije, Delta City u Beogradu, itd.

Leave a Reply