IT

Siemens uspešno privodi kraju 2010. godinu

Uprkos nepovoljnim uslovima na tržištu, Siemens je u Srbiji uspeo da završi fiskalnu 2009/2010. godinu sa pozitivnim rezultatom. Nastavljajući svoju tradiciju, uspešan kraj poslovne godine obeležili smo zajedno sa novinarama u neobičnom ambijentu i prijatnoj atmosferi, sa ciljem i željom da nam 2011. godina bude još uspešnija.

Više od 120 godina, Siemens je u Srbiji prepoznatljiv po tehničkim unapređenjima, inovacijama, kvalitetu i pouzdanosti proizvoda i usluga koje pruža i koje integriše u rešenja u oblasti energetike, industrije, saobraćaja i medicine. Siemens je u Srbiji osnovan 1996. i od tada uspešno posluje, što je pouzdan pokazatelj kvalitetne partnerske saradnje sa javnim i privatnim sektorom i sigurnog budućeg uspeha u razvoju tržišta elektronike i elektrotehnike.

Uprkos nepovoljnim uslovima na tržištu, Siemens je u Srbiji uspeo da završi fiskalnu 2009/2010. godinu sa pozitivnim rezultatom. Za to je pre svega zaslužan jedinstven spoj inovacija koje pokreću naš biznis i odlučnosti našeg tima da uspe i pored brojnih otežavajućih okolnosti. Tim se znatno povećao 1. januara 2010. integracijom fabrike u Subotici i sada ga čini oko 650 zaposlenih.

Najvažniji projekti u poslovnoj 2010. godini Siemens d.o.o. Beograd bili su:

– Integracija fabrike Loher Elektro Subotica u kompaniju Siemens d.o.o. Beograd.
– Isporuka frekventnih regulatora za pumpe radi povećanja energetske efikasnosti za Toplanu u Zrenjaninu.
– Implementacija sistema za merenje i nadzor za novo odeljenje u Institutu Sremska Kamenica u cilju optimizacije troškova.
– Motor exchange program u US Steel-u, kojim je povećana energetska efikasnost putem zamene postojećih zastarelih motora.
– Jetty – ekološka modernizacija rafinerije u Pančevu.
– Izrada kontaktne mreže i sistema za adaptabilno upravljanje i saobraćajnu signalizacija za Bulevar kralja Aleksandra.
– Isporuka opreme za kontrolu graničnih prelaza.
– Nadogradnja SCADA softvera u Toplani Novi Beograd.
– Rekonstrukcije TS “Beograd 1”.
– Modernizacija sistema mrežne tonfrekvetne komande (MTK) u pet trafostanica Elektrodistribucije Beograd.
– Isporuka i puštanje u rad 6kV soft startera za pokretanje pumpi u Pumpnoj stanici Budva i isporuka SCADA softvera i PLC-ova.
– CT simulator za Onkološku radioterapiju u Kliničkom centru u Nišu

Tokom fiskalne 2010. godine, Siemens je na globalnom nivou ostvario najveću poslovnu dobit u svojoj istoriji. Ukupan profit sektora je porastao na 7,8 milijardi evra. Neto dobit je porasla za 63 procenta na 4,1 milijardi evra. Iako je došlo do opadanja u prva dva kvartala, nove narudžbine i prihod su naglo porasli u drugom delu godine.

U preduzećima sa kratkim ciklusom poslovanja zabeležen je snažan rast zarade i rekordan profit. Kompanija je unapredila svoj poslovni učinak još jednom u fiskalnoj 2010. godini, uprkos troškovima u sektoru Zdravstvo (Healthcare) u dijagnostičkom poslovanju. Sektor Energija (Energy) je ostvario najveći doprinos, porast za sedam procenata u odnosu na isti period prethodne godine. Najveći pokretači rasta su bile elektrane koje rade na pogon fosilnih goriva i, u manjoj meri, njihova preduzeća u sistemima prenosa energije. Profit u sektoru Industrije (Industry) je porastao za 29 procenata, gde su se preduzeća sa kratkim ciklusom poslovanja u okviru automatizacije industrije i Osrama veoma dobro razvila.

Od 14 sektora kompanije, sektor obnovljive energije je imao najjači rast narudžbina. Kompanija je proširila poslovanje na ekološke proizvode i rešenja. Iako u malom padu u Evropi, Zajednici nezavisnih država, Bliskom Istoku i Severnoj i Južnoj Americi, prihod je za ukupno deset procenata porastao u regionu Azije i Australije. Rast je bio prilično snažan u zemljama u razvoju. Prihod u Indiji je porastao za 17 procenata, u Kini za 12 i u Brazilu za 32 procenta.

Leave a Reply