IT

Siemens – Vizija 2020

U budućnosti će se Siemens AG usmeriti na elektrifikaciju, automatizaciju i digitalizaciju. Pored ovih vrednosti, Siemens je odredio još nekoliko oblasti razvoja u kojima vidi svoj najveći  dugoročni potencijal. Kompanija svoje resurse usmerava ka ovim oblastima razvoja i najavljuje  konkretne mere u tom pravcu. U te mere spada kupovina većeg dela Rolls-Royce-ovog poslovanja u oblasti energetike. U pripremi je i izlazak segmenta audiologije na berzu. Pored toga, Siemens će svoju organizacionu strukturu učiniti horizontalnijom i u većoj meri okrenutom potrebama klijenata. To je Siemens – Vizija 2020.

 

“Naša Vizija 2020 okrenuta je ka dugoročnim aspektima razvoja naše kompanije na poljima vrednosti kao što su moderna elektrifikacija i automatizacija. Proširenjem učešća zaposlenih u uspehu naše kompanije na osnovu vlasništva nad akcijama, mi u Siemens-u stvaramo održivu vlasničku kulturu”, izjavio je predsednik i generalni direktor Siemens-a Džo Kezer.

 

Joe Kaeser CEO Siemens AG

Joe Kaeser CEO Siemens AG

Naša kompanija želi da proširi svoje planove u vezi sa akcijama za zaposlene ispod nivoa višeg menadžmenta i da poveća broj zaposlenih akcionara za minimum 50odsto, na znatno iznad 200 000. Siemens će zbog toga godišnje na raspolaganje staviti do 400 miliona evra, u zavisnosti od rezultata poslovanja kompanije. Pored toga, sledi i početak ranije najavljenog programa otkupa akcija u vrednosti do 4 milijarde evra.

 

Buduća usmerenost ka elektrifikaciji, automatizaciji i digitalizaciji rezultat je detaljne i obimne analize započete u avgustu 2013. godine. Siemens je utvrdio u kojim će oblastima uz pomoć svojih proizvoda i jedinstvenih tehnoloških znanja i iskustava moći da ostvari dugoročni rast i visoku profitabilnost.

 

Na poljima elektrifikacije i automatizacije Siemens je na mnogim tržištima već nedvosmisleno pozicioniran kao igrač broj 1. Polja koja će se u ovim dvema oblastima razvijati jesu tržišta za male gasne turbine i priobalne vetroelektrane koje profitiraju zahvaljujući sve većoj tražnji za sigurnim i održivim izvorima energije. Procesna industrija, na primer, pruža atraktivne mogućnosti na koje Siemens može još intenzivnije da utiče svojim rešenjima za automatizaciju i pogonske sklopove. Tržište nekonvencionalne nafte i gasa takođe predstavlja atraktivan potencijal za rast Simensa.

 

 

 

Siemens namerava da u potpunosti iskoristi potencijal proširenja digitalizacije, i to ne samo u proizvodnji. Korišćenjem softvera i simulacija, uz pomoć digitalne fabrike, razvoj proizvoda je znatno brži i efikasniji. Usluge koje se zasnivaju na podacima, softveru i IT rešenjima od presudnog su značaja, budući da one imaju ogroman uticaj na sve buduće oblasti razvoja Siemens-a.

 

Da bi u potpunosti iskoristio tržišni potencijal u ovim oblastima, Siemens menja svoju organizacionu strukturu. Počevši od 1. oktobra 2014. organizacija će biti pojednostavljena tako što će se eliminisati nivo sektora, a poslovanje organizovati u devet divizija umesto dosadašnjih 16. Pored toga, od sada će se Medicinskom opremom i rešenjima upravljati zasebno. To znači da će regionalne organizacione strukture moći da se oblikuju u skladu sa zahtevima tržišta zdravstva i neće morati da se prilagođavaju organizacionoj šemi kompanije. To će oblasti Medicinska oprema i rešenja dati veću fleksibilnost na tržištu medicinskih tehnologija za koje su karakteristične fundamentalne promene i promene kursa. Siemens u sklopu ovog restrukturiranja priprema i izlazak segmenta audiologije na berzu.

 

Udruživanje divizija i eliminisanje sektora smanjiće birokratiju, smanjiti troškove i ubrzati proces donošenja odluka unutar kompanije. Pored toga, organizacione jedinice čija je namena pružanje podrške – na primer, ljudski resursi i komunikacije – u budućnosti će biti pojednostavljene i njima će se upravljati iz jednog centra. Ove mere, za koje se očekuje da će povećati produktivnost za oko 1 milijardu evra godišnje, u potpunosti će početi da se primenjuju do kraja fiskalne 2016. godine. Da bi se optimalizovala održivost razvoja troškova, naša kompanija je postavila novi cilj u pogledu totalne troškovne efikasnosti. Počevši od fiskalne 2015. ona će iznositi tri do pet procenata godišnje.

Leave a Reply