IT

Siemens započeo fiskalnu 2011. godinu sa snažnim rastom i rekordnim profitom

U prvom kvartalu fiskalne 2011. godine Siemens je održao pozitivan trend rasta iz prethodnih kvartala, sa snažnih 19% rasta u novim porudžbinama na godišnjem nivou. Prihod je, takođe, značajno porastao i to za 12 odsto. Rezultat iz tekućeg poslovanja je dostigao rekordni nivo, dostigavši porast od 17 odsto zahvaljujući snažnom razvoju kratkoročnih aktivnosti kao i biznisu sa elektranama.

“Rast zasnovan na efikasnoj upotrebi kapitala je naš cilj.Narudžbine i prihodi su porasle u svim regionima, posebno na tržištima u razvoju. Zbog svega toga i naš biznis u Nemačkoj profitira, takođe. Postavili smo odlične temelje i na pravom smo putu da dostignemo ciljeve koje smo postavili za fiskalnu 2011 godinu”, rekao je predsednik i CEO Siemensa Peter Loescher.

Kompanija je na ovaj način potvrdila svoje ciljeve u fiskalnoj 2011. godini (koja se završava 30. septembra).

U prvom kvartalu fiskalne 2011. godine, koji je okončan 31. decembra 2010. godine, nove narudžbine su dostigle 22 milijarde 588 miliona eura, 19 odsto više u odnosu na isti period prošle godine. Prihod je porastao 12 odsto na sumu od 19 milijardi.489 miliona eura. Na osnovu pozitivnih valutnih efekata u izveštajnom periodu, nove narudžbine i prihodi premašili su prošlogodišnje nivoe treći kvartal uzastopno. Book–to–bill racio u prvom kvartalu je bio 1.16. Na kraju decembra 2010. godine ukupna vrednost ugovorenih a neisporučenih (nefakturisanih) roba/usluga sva tri sektora Siemense vredela je 92 milijarde eura, dok je u septembru taj iznos bio 87 milijardi eura.

Sva tri sektora kompanije Siemens – industrija, energetika i medicina – doprinela su porastu narudžbina i prihoda. U sektoru industrije nove narudžbine su porasle 22 odsto a prihod 13 odsto, predvođeni divizijama za industrijsku automatizaciju i pogonske motore. U sektoru energetike, nove narudžbine su porasle 27 odsto a prihod 14 odsto, sa rastom u novim porudžbinama prvenstveno u diviziji fosilna goriva, dok je rast u prihodima dominantno bio u diviziji obnovljivi izvori energije.

U sektoru medicine nove narudžbine su porasle 10 odsto a prihodi 11 u poređenju sa prvim kvartalom prošle godine. Zbog reorganizacije sektora promenio se i način izveštavanja od početka poslovne 2011 godine. Siemens će od sada osnovne finansijske pokazatelje izveštavati za sektor medicine u totalu uključujući i diviziju dijagnostika koja je formirana akvizicijom Dade Behring, Bayer Diagnostics i DPC.

Siemens-ova operativna (poslovna) snaga se ogleda u profitu prvog kvartala. Totalni profit sektora je porastao 6 odsto na godišnjem nivou, dostigavši 2.229 milijardi eura. U ovu brojku je uključen i trošak od 261 miliona eura koliko su iznosile ukupne isplate na osnovu specijalnih premija za zaposlene koje su objavljene u novembru 2010. godine. Ovaj trošak je alociran na sektore, nakon što je bio centralno rezervisan u četvrtom kvartalu 2010 godine, tako da nije imao uticaj na ukupan profit u prvom kvartalu fiskalne 2011.

Ovaj trošak kao i pad profita u sektoru medicine bili su više nego neutralisani značajnim rastom profita u sektoru industrije i energetike. Rezultat iz redovnog poslovanja je porastao 17 odsto na 1.787 milijardi eura, čime je postignut novi rekord. Ova cifra uključuje i sumu od 136 miliona eura – obezvređenje goodwill-a u Siemens IT Solutions jer je u decembru 2010 odlučeno da se ovaj sektor pripoji kompaniji Atos Origin.

Sa kontinuiranim poboljšanjem na tržištima na kojima posluje, Simenes očekuje organski rast narudžbina kako bi se pokazao jasan porast u odnosu na fiskalnu 2010. godinu. Podržana visokim iznosom ugovorenih a neisporučenih (nefakturisanih) proizvoda i usluga, kompanija očekuje da se prihodi vrate na umereni organski rast. Prognoze govore da će rezultat iz tekućeg poslovanja da se poveća, u odnosu na fiskalnu 2010, od 25 do 35 odsto. Ovaj prikaz isključuje uticaje koji mogu doći iz pravnih ili regulatornih sfera.

Leave a Reply