IT

Siemensov portfolio za zaštitu životne sredine

Usmeravajući svoje aktivnosti ka tržištima sa velikim trendom rasta, Siemens je sada po prvi put procenio veličinu svog održivog portfolija i vrednost mogućih poslova koji se odnose na zaštitu životne sredine. U fiskalnoj 2007. godini, Siemens je ostvario prihod od 17 milijardi EUR od proizvoda i rešenja iz oblasti zaštite životne sredine, što predstavlja četvrtinu njegove ukupne prodaje. Revizorska kuća PricewatherhouseCoopers sertifikovala je Siemensov održivi portfolio kao i metodologiju korišćenu pri ovoj kalkulaciji.

U fiskalnoj 2007. godini, Siemens je zahvaljujući svojim proizvodima i rešenjima iz održivog portfolia omogućio svojim klijentima da smanje emisiju CO2 za 140 miliona tona. Do 2011. godine, Siemens planira da svojim proizvodima i rešenjima u ovoj oblasti smanji emisiju CO2 na 275 miliona tona, što je jednako trenutnoj emisiji CO2 u 6 najvećih gradova sveta – uključujući London, New York i Tokijo.

Širok portfolio uključuje rešenja za skoro svaku oblast zaštite životne sredine, od proizvodnje, prenosa i korišćenja energije – za zgrade, osvetljenje, prevoz i industriju – do tehnologija kao što su prečišćavanje otpadnih voda i kontrola zagađivanja vazduha. Nezavisni revizori PricewatherhouseCoopers-a potvrdili su prihod održivog portfolija, redukovanje CO2 za 2007. godinu kao i metod koji je Siemens koristio u kalkulaciji.

Gotovo sve Siemensove divizije doprinose razvoju održivog portfolija kompanije. Gas turbine, energetska ušteda sistema za osvetljavanje, modernizacija starih elektrana, energija vetra kao i ekovozovi su najveći doprinosi Siemensovom programu smanjenja emisije CO2 u fiskalnoj 2007. godini. Održivi portfolio uključuje i sektor Zdravstvo npr. Somatom Definition za kompjuterizovanu tomografiju koji koristi 30 procenata manje energije po pregledu i sadrži 80 procenata manje olova nego njegov prethodnik.

Karakteristike koje proizvod mora da poseduje kako bi se kvalifikovao kao proizvod održivog portfolija jesu smanjenje emisije greenhouse gasa, ali i da je tehnologija koja doprinosi zaštiti životne sredine, smanjenju zagađenja vazduha i prečišćavanju voda. Svi proizvodi u oblasti obnovljive energije, uključujući npr. 7 000 vetrenjača (total output 7 000 MWs ) koje je kompanija izgradila zadovoljavaju ove kriterijume. Isto važi i za turbine kojima Siemens snabdeva termo-elektrane.

Emisija CO2 kao i mogućnosti njegovog snižavanja kod Siemensovih proizvoda i rešenja računata je zahvaljujući posebim referentnim vrednostima. Tako je npr. smanjenje emisije CO2 najefikasnije i najnovije turbine na svetu mereno upravo poređenjem emijije CO2 imajući u vidu njenu efikasnost od 58 procenata, ova turbina proizvodi 345 gr CO2 kilovata po času, što je znatno ispod svetskog proseka od 578 gr. LED tehnologija i energetska efikasnost lampi su sledeći primer: ove tehnologije u mnogome doprinose smanjenju CO2 trošeći manje struje nego što je to bilo ranije. Rešenja za modernizaciju starih elektrana su takođe deo održivog portfolija zato što čineći elektrane efikasnijim istovremeno snižavaju emisiju CO2 po znatno nižim troškovima.

Siemensov portfolio će se u daljem razvoju regularno pratiti i kontrolisati. Progres održivog portfolia će se objavljivati godišnje u izveštaju koji se odnosi na korporativnu odgovornost kompanija.

Leave a Reply