IT

Sigurne mašine i u Srbiji – Siemens Automation Innovation Tour 2009

Pod sloganom „Sigurne mašine – Siguran profit“, divizija Industrijska automatizacija i pogonska tehnologija organizovala je 15. oktobra 2009. u Beogradu još jedan u nizu specijalizovanih seminara globalnog promotivnog ciklusa Siemens Automation Innovation Tour, posvećen sigurnosnim tehnologijama u automatizaciji mašina i postrojenja.

Na jednodnevnom seminaru, održanom u Siemens-ovom Forumu, partnerima iz cele Srbije predstavljeni su standardi koji regulišu problematiku sigurnosti mašina, a zatim i sigurnosni sistemi i komponente iz Siemens-ovog proizvodnog programa koji se koriste u automatizaciji diskretnog tipa (Factory Automation). Ova rešenja se koriste na mašinama i postrojenjima radi sprečavanja ili ublažavanja posledica opasnih situacija koje mogu da dovedu do povreda osoblja, oštećenja opreme i smanjene produktivnosti usled zastoja u proizvodnji. Na nekoliko demo-modela, kroz simulaciju raznih tipova mašina, više od 70 prisutnih proizvođača mašina, projektanata, sistem-integratora i krajnjih korisnika iz 30 preduzeća moglo je da se „uživo“ upozna sa Siemens-ovim jedinstvenim Safety Integrated konceptom i senzorima, PLC-ima, komunikacijom, pogonima i NN sklopnom opremom u sigurnosnim izvedbama. Program se odvijao kroz tri programske celine – detekcija, evaluacija informacija i sigurnosna reakcija.

Prisutni su pokazali veliko interesovanje za ovu tematiku, između ostalog i zato što je bezbednost mašina u zemljama Evrope obavezna i mora biti u skladu sa EU Direktivom za mašine i standardima harmonizovanim sa njom (npr. EN ISO 13849-2). Standardi EU su prihvaćeni u čitavom svetu, uključujući i Srbiju (npr. SRPS EN ISO 13849-2:2008), pa je jednostavno uraditi sigurnosnu validaciju proizvedene mašine ili postrojenja, bez obzira da li je proizvod namenjen tržištu Srbije ili izvozu, obzirom da su Siemens Safety komponente, koje se mogu koristiti za sigurnosne aplikacije, sertifikovane po EU standardima.

Leave a Reply