IT

Sigurnosni sistemi u NLB Tutunskoj banci

Pexim realizuje projekat za NLB Tutunsku banku Skoplje koji obuhvata implementaciju sigurnostnih rešenja za autentifikaciju, autorizaciju, auditovanje kao i integraciju ovih rešenja sa postojećim „core banking” rešenjem 2000 PUB .

Integracija PUB-a sa Windows-ovom sigurnosnom infrastrukturom obezbeđuje sistemski i siguran revizorski trag. Faze implementacije ovog projekta su: instalacija na testnom okruženju, testna migracija podataka, testiranje u banci, produkcijski rad u jednoj ekspozituri, migracija podataka i produkcijski rad koji se očekuje polovinom maja.

Leave a Reply