E-servisi · IT

Sistem “Jednog elektronskog prozora”

U saradnji sa Ministarstvom finansija, Upravom Carina, u Privrednoj komori Beograda je 12.02.2008. godine održan seminar «Olakšice trgovine i jedan elektronski prozor kao put ka modernoj i efikasnoj trgovini». Privrednici, učesnici seminara, su po prvi put imali priliku da se upoznaju sa SINGLE ELECTRONIC WINDOW (Jedan elektronski prozor). Predstavnik Uprave Carina g-din Dragan Dragović je tokom seminara ukazao prisutnim privrednicima na veliki značaj uspostavljanja sistema integrisanog upravljanja granicom, uvodjenjem Jednog elektronskog prozora i koristi koje bi poslovna zajednica Srbije, ali i država Srbija, imala od uspostavljanja ovakvog sistema protoka roba na granici.

Jedan elektronski prozor:

  • zasniva se na Preporuci br. 33 Centra za trgovinske olakšice i elektronsko poslovanje pri Ujedinjenim nacijama (UN/CEFACT) – (Recommendation No. 33 of the United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic business (UN/CEFACT) i Nacrtima Preporuka 34. i 35;
  • predstavlja najbrži način komunikacije izmedju privrede i državnih organa (bezpapirna razmena dokumenata) i
  • obavezna je etapa u pridruživanju Srbije EU.

Aktuelnost teme je privukla pažnju velikog broja prisutnih privrednika, koji su izrazili interesovanje kroz interaktivno komuniciranje sa predavačem tokom seminara.

Leave a Reply