IT

Sistem za praćenje vozila “Oris 08”

Kompanija “Galeb Group” je nedavno privela kraju jedan novi projekat za daljinsko praćenje vozila “Oris 08”, koji predstavlja niz softverskih i hardverskih rešenja koja će biti nezaobilazna karika svakog voznog parka, bez obzira koji broj vozila je u pitanju. „Oris 08 D” predstavlja sistem za daljinsko pozicioniranje i praćenje vozila, koji pri tome koristi više različitih uslužnih servisa kao što su GPS – za određivanje tačne lokacije, GPRS – za prenos podataka, Internet – za vizuelni prikaz preko Web ili Desktop aplikacije.

U vozilo se ugrađuje uređaj “Oris 08D”, koji u sebi poseduje GPS prijemnik pomoću koga se određuje tačna pozicija vozila. U sebi još ima GSM/GPRS modul koji koristi mrežu mobilne telefonije za prenos podataka do servera. Pored osnovnih parametara, brzine, smera kretanja i tačne pozicije, uređaj ima mogućnost slanja više razlicitih statusa, koje može da detektuje, a to su nivo napona akumulatora, nivo goriva, detekciju otvaranja/zatvaranja vrata i prtljažnog prostora, aktiviranju panik tastera, kao i posebno definisanih tastera od strane krajnjeg korisnika.

Tako prikupljeni podaci se šalju ka dispečerskom centru gde se obrađuju. Korisnici sistema “Oris 08” putem web aplikacije “Oris 08W” ili specijalizovanih desktop aplikacija “Oris 08DA” mogu vršiti nadzor svojih vozila u realnom vremenu.

Kompanija “Galeb Group” nudi dva vida korišćenja “Oris 08” sistema, a to je putem Web aplikacije “Oris 08W”, kada krajnji korisnici putem interneta uz autorizaciju sa korisničkim imenom i lozinkom pristupaju aplikaciji. Tada postoji mogućnost prikaza vozila u realnom vremenu, analize kretanja vozila za određeni vremenski period i kreiranja raznih vrsta izveštaja. U ovom slučaju korisnik bi uz kupovinu uređaja, plaćao samo mesečnu pretplatu korišćenja aplikacije.

Drugi vid usluge je postavljanje kompletnog sistema “Oris 08” u sedište krajnjeg korisnika. U ovom slučaju se postavlja server sa bazom podataka, i nizom aplikacija koje opslužuju pomenuti server, kao i specijalizovana desktop aplikacija “Oris 08DA”, koja direktno komunicira sa bazom podataka, koja ima zadatak administriranja čitavog voznog parka, vizuelni prikaz kompletne flote vozila, različite vrste analiza i kreiranje određenih izveštaja koji pospešuju iskorišćenost vozila i dovode do drastičnog smanjenja troškova. Ovde se, pre svega, misli na blagovremeno preusmeravanje vozila-predefinisanje rute.

Sistem pomaže prevoznicima da unaprede svoju realizaciju otklanjajući eventualna kašnjenja, i da na najbrži i najefikasniji način odgovore na zahteve svojih klijenata. Zahvaljujući raznim analizama koje “Oris 08” pruža, moguće je optimizovati vozni park i direktno uticati na povećanje iskorišćenosti flote.

Sistem “Oris 08” je dovoljno fleksibilan i modularan da odgovori i na određene specijalne zahteve korisnika u svim svojim segmentima kako na hardveru tako i na softveru.

Leave a Reply