E-servisi · IT

Sistem za upravljanje dokumentima u Ministarstvu za telekomunikacije i informatičko društvo

Računski centar Elektrotehničkog fakulteta je za potrebe Ministarstva za telekomunikacije i informatičko društvo razvio Sistem za upravljanje dokumentima (DMS sistem), baziran na open sors platformi.

DMS sistem je u potpunosti lokalizovan na srpski jezik i prilagođen uslovima poslovanja u Ministarstvu, a prema identifikovanim radnim procesima u okviru Ministarstva.

Sistem je uspešno instaliran u Ministarstvu za telekomunikacije i informatičko društvo i u toku je uvođenje sistema u rad.

Obuka u Računskom centru Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Paralelno sa uvođenjem sistema u rad, obavlja se obuka korisnika. Dve grupe korisnika sistema već su uspešno završile obuku u Računskom centru Elektrotehničkog fakulteta, a u planu su još dve grupe.

Svi korisnici po završenoj obuci u Računskom centru Elektrotehničkog fakulteta imaju i posebnu individualnu obuku u samom Ministarstvu, koju obavljaju predavači Računskog centra Elektrotehničkog fakulteta.

Više o DMS sistemu možete saznati na veb strani dms.etf.bg.ac.yu

Dve grupe polaznika iz Ministarstva već su prošle obuku

DMS sistem prilagođen je uslovima poslovanja u Ministarstvu

2 thoughts on “Sistem za upravljanje dokumentima u Ministarstvu za telekomunikacije i informatičko društvo

Leave a Reply