Događaji · IT

Skup SNTPI 09

U subotu, 20. juna, drugog dana naučno-stručnog skupa SNTPI ’09, u amfiteatru Fakulteta informacionih tehnologija, u Beogradu održan je okrugli sto “Vrednovanje naučnoistraživačkog i istraživačkorazvojnog rada“. Moderator na okruglom stolu bio je mr Božidar Đelić, potpredsednik Vlade i ministar za nauku i tehnološki razvoj. Uvodničari okruglog stola bili su su: Tibor J. Sabo, Radosav Cerović, Dragan Domazet, Đuro Kutlača, Pero Šipka.

Nakon žučne rasprave o sistemu vrednovanja rada naučnoistraživačkih organizacija i naučnih istraživača, formirani su zaključci koji se odnose na poboljšanje kriterijuma u ocenjivanju. Rečeno je da indikatori za ocenjivanje naučnoistraživačkih organizacija i naučnika istraživača kao pojedinaca treba da budu promenjena na taj način da više stimulišu primenjena i razvojna istraživanja, što nije slučaj u ovom trenutku. Na taj način stimulisala bi se i ulaganja u naučna istraživanja, a projekti na kojima se radi imali bi veći efekat u odnosu na društveni proizvod zemlje.

Ovogodišnji skup se održava sa posebnom temom: SNTPI kao podrška za donošenje odluka u upravljanju i vrednovanju naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada. Cilj naučno-stručnog skupa SNTPI ’09 je da domaću stručnu javnost upozna sa koncepcijom, potrebama, preduzetim akcijama, mogućnostima i perspektivama razvoja specijalizovanih sistema naučnih, tehnoloških i poslovnih informacija u okviru SNTPI.Prvi dan konferencije SNTPI 09

U petak, 19. juna, skup SNTPI 09 otvorio je prof. dr Miloš Nedeljković, državni sekretar u Ministarstvu za nauku i tehnološki razvoj. Goste je pozdravio dekan Fakultete informacionih tehnologija prof. dr Dragan Domazet. Predsednik Programskog odbora skupa prof. dr Đuro Kutlača pozvao je prisutne na uspostavljanje dijaloga između predstavnika državne administracije koja upravlja naučnoistraživačkim i istraživačko-razvojnim radom u Srbiji, i naučne i stručne javnosti, odnosno predstavnike nauke i privrede, a u cilju izgradnje sistema koji će biti naučno produktivan i ekonomski koristan za razvoj Srbije.

Prvog dana skupa izlažu se radovi razvrstani u četiri grupe:

Prvu grupu radova čine prilozi koji odslikavaju stanje u naučnoistraživačkom sistemu Srbije;
Drugu grupu radove čine prilozi koji uspostavljaju metodološka instrumenta za vrednovanje naučnoistraživačkog rada;
Treću grupu čine prilozi o produktivnosti naučnoistraživačkog sistema Srbije;
Četvrtu grupu čine prilozi o tehnološkoj podršci funkcionisanja sistema naučnih, tehnoloških i poslovnih informacija, u cilju obezbeđenja činjeničke osnove za donošenje odluka vezanih za upravljanje naučnoistraživačkim sistemom Srbije.

Značajni prilog skupu danas su bile prezentacije privrednih društava u kojima su pokazani rezultati saradnje nauke i privrede Srbije – tehnologije, proizvodi i usluge visokog tehnološkog sadržaja.

Leave a Reply