IT

Sledi borba za sposobne kadrove u tehnološkim kompanijama

Dve trećine kompanija u sektoru tehnologije i telekomunikacija očekuje da će se ukupan broj njihovih zaposlenih uvećati za najmanje šest odsto u ovoj godini, dok 15 odsto kompanija procenjuje da će to povećanje iznositi preko 20 odsto. Istovremeno, svega šest odsto smatra da će ukupan ljudski kapital u njihovoj kompaniji biti umanjen, navodi se u poslednjem istraživanju Dilojta (Deloitte) iz oblasti ljudskih resursa.

Čak 67 odsto kompanija koje su učestvovale u ovom istraživanju veruje da su ključne veštine koje su neophodne da bi se podržao razvoj u budućnosti, već dostupne na tržištu. Profesionalce sa tehničkim znanjem, kao i one koji poseduju inovativnost i kreativnost je najteže pronaći i očekuje se da će ovaj problem biti sve veći u narednih pet godina. Prema istraživanju, one kompanije koje nisu uspele da se izbore sa izazovima po pitanju pronalaženja i upravljanja talentovanim kadrom i njihovog upravljanja, trpeće posledice u kritičnim segmentima poslovanja, kao što su ograničeni rast, kašnjenje u izlasku na tržiste, umanjena inovativnost, ugrožavanje odnosa sa kupcima i dr.

“Većina kompanija tehnološkog i telekomunikacionog sektora se i dalje oslanja na finansijski podsticaj i čisto tradicionalan pristup kada treba privući i zadržati sposobnu radnu snagu. Ove zastarele tehnike su kratkoročno uspešne, ali ne rešavaju probleme dugoročnog tipa. Zanimljivo je da standardna “ponuda” poslodavca, kao što je dobra plata, brojne pogodnosti i povoljan plan penzionisanja nisu ni približno primamljivi i interesantni kao što su bili nekada. Generacije koje danas stupaju na tržište radne snage, ali i profesionalci sa dužim stažom, su spremni da rade naporno, ali pod sopstvenim uslovima, odnosno da sami odlučuju kada, gde i kako će raditi.“, komentariše Jelena Galić, direktorka menadžment konsaltinga u kompaniji Dilojt.

Stoga ne iznenađuje podatak da su mnoge kompanije već prihvatile novu poslovnu filozofiju usmerenu na zaposlene. Dilojtovo istraživanje je pokazalo da kompanije planiraju značajno unapređenje internih komunikacija, obuke, mentorstva i drugih aktivnosti usmerenih na zadržavanje i motivaciju zaposlenih. “Sledeći logičan korak za kompanije je da programe personalizacije, praćenja i unapređenja karijere svih zaposlenih usvoje kao standardnu praksu, a ne samo kao jednokratne eksperimente ili posebne ustupke”, dodaje Jelena Galić.

Leave a Reply