Događaji · IT

SMART E-GOVERNMENT 2013.

ASIT (Asocijacija za računarstvo, informatiku, telekomunikacije i nove medije Srbije) u saradnji sa resornim ministarstvima Republike Srbije, Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, Privrednom komorom Srbije i profesionalcima iz oblasti IT tehnologija u javnom i privatnom sektoru, organizuje devetu međunarodnu Konferenciju i Izložbu

SMART E-GOVERNMENT 2013
Elektronski Identitet i Servisi e-Uprave

Konferencija i Izložba će biti održana 29. i 30. oktobra, 2013. godine u Hotelu Metropol Palace, Beograd.Otvaranje konferencije je 29. oktobra u 9:00 česova.

SMART E-GOVERNMENT konferencija će prikazati vodeća tehnička dostignuća iz oblasti elektronskog identiteta i aplikacija e-Uprave. Sledeći najnovije svetske trendove, na konferenciji će biti prikazane prezentacije vodećih domaćih i stranih u oblasti savremenih tehnologija za realizaciju javnih elektronskih servisa.
Više informacija možete naći na www.smartegov.rs

Leave a Reply