IT

SMART kartice za mudar izbor karijere

Na Beogradskom Univerzitetu Singidunum je u februaru započeo prvi program obuke iz oblasti tehnologije smart kartica u jugoistočnoj Evropi. Smart kartice su plastične kartice sa ugrađenim mikročipom. Nijhova memorija je zaštićena mikroprocesorom koji onemogućava neovlašćen pristup. Procenjuje se da će 200 studenata ovog univerziteta završiti obuku u toku prve godine.

Po rečima profesora Milana Milosavljevića, dekana Fakulteta za poslovnu informatiku koji je, u saradnji sa USAID-ovim programom za razvoj preduzetništva, pokrenuo ovaj program, osobine smart kartica su sve više tražene u oblastima poput bankarstva, mobilne telefo nije, pasoške kontrole, koje takođe zahtevaju visok nivo bezbednosti podataka i identifikovanje korisnika.

Ovo našim studentima daje ogromnu prednost prilikom traženja posla. Mogu da zahtevaju bolje uslove i veću platu. Poslodavac zna da ih ne mora slati na skupe obuke u inostranstvo kako bi savladali ovu tehnologiju.Milosavljević, koji je ranije radio na Univerzitetu Kornel (Cornell University) kao profesor na predmetu veštačka inteligencija, predviđa da će ove godine u Srbiji biti otvoreno 120 novih radnih mesta za tehničare obučene za rad sa smart karticama. Program obuke će na fakultetu biti sastavni deo smera za bezbednost informacionih sistema i elektronsko poslovanje, kao i specijalizovanih obuka za bezbednost informacionih sistema.

Leave a Reply