IT

Snažan i kontinuiran rast HP-a

Od dolaska Marka Hurda na čelo HP-a, ova kompanija beleži konstantne uspehe. Poseban uspeh u poslednjih pola godine predstavlja to što HP beleži rast, bez obzira na stagnaciju IT tržišta na svetskom nivou i pad prodaje mnogih konkurenata.

Udrugom kvartalu fiskalne 2008. godine, koji je završen 30. aprila a kompanija HP ostvarila je neto prihod od 28.3 milijardi dolara, što predstavlja rast od 11% u odnosu na isti period prethodne godine. Korigovana zarada po akciji je bila 0,80 dolara, što je rast u odnosu na 0,65 dolara na godišnjem nivou. Operativna dobit po nestandardnom metodu knjiženja bila je 2,8 milijardi dolara, sa korigovanom zaradom po akciji po nestandardnom metodu knjiženja od 0,87 dolara, što je rast u odnosu na 0,70 dolara u istom periodu prokle godine.

Operativna dobit po nestandardnom (ne-GAAP) metodu knjiženja bila je 2,8 milijardi dolara, sa korigovanom zaradom po akciji po nestandardnom metodu knjiženja od 0,86 dolara, što je rast u odnosu na 0,65 dolara u istom periodu prethodne godine. Po standardnom (GAAP) metodu knjiženja, operativna dobit je porasla je za 22% na 2,6 milijardi dolara.

Finansijski podaci po nestandardnom metodu knjiženja isključuju 172 mil iona prilagođavanja nakon oporezivanja, odnosno 0,07 dolara po akciji, što se prvenstveno odnosi na amortizaciju kupljenih nepokretnosti. “HP je ponovo imao snažan kvartal, podržan poboljšanjem našeg poslovanja. Sada, kada 70% rasta prihoda dolazi izvan SAD, našem uspehu doprinela je velika potražnja na tržištima u razvoju”, rekao je Mark
Hurd, predsednik i generalni direktor kompanije HR “Naše finansijske perspektive pokazuju svoju snagu na globalnom tržištu.” .

Leave a Reply