IT

Sofisticiranije metode krađe podataka

Nedavno istraživanje kompanije za sigurnosna rešenja Idappcom, pokazalo je kako cyber kriminalci prelaze sa jednostavnih krađa, kao što je phishing, na sve složenije metode koje uključuju čak i industrijsku špijunažu, pa i ucenu. Ovo je potvrdilo i još jedno nedavno objavljeno istraživanje kompanija McAffe i SAIC koje je pokazalo da se kriminalci koncentrišu na krađu intelektualnog vlasništva kao oblika sticanja novčane koristi.

Istraživanje Idappcoma obuhvatilo je dvogodišnju analizu Internet saobraćaja, a šef tehničkog odelenja kompanije Anthony Haywood kaže da se vidi veliki zaokret od krađe bankovnih i podataka o kreditnim karticama prema sofisticiranijim oblicima krađe. Takođe je istakao da se sigurnost IT-a mora ojačati kako bi štitila od povećanog broja hibridnih i pretnji koje koriste više vektora napada.

Haywood takođernaglašava da se količina novca koji je potrebno uložiti u sigurnost može značajno smanjiti ako se unutar postojećih sistema identifikuje ono što najbolje radi. Istakao je i da je računarstvo u oblaku, u poslednje dve godine, podstaklo na promenu u shvatanju zaštite intelektualnog vlasništa. Više o ovom problemu možete pročitati u izveštaju SecurityPark magazina.

Leave a Reply